یکاولنگ خون می‌گرید، اما جنایتکاران...

SAAJS Yakawlang

۱۹ جدی مصادف است با سیزدهمین سالروز قتل عام یکاولنگ توسط آدمکشان طالبی. درین روز طالبان وحشی بیش از ۳۰۰ نفر از مردم بی‌گناه را از مناطق مختلف ولسوالی یکاولنگ جمع آوری نموده با وحشت تمام تیرباران کردند. درین ولسوالی کسی را نمی‌توان یافت که داغ از دست دادن یک عضو خانواده خود را نداشته باشد، هر سال زخم ها تازه می‌شوند و مردم بیاد عزیزان از دست رفته شان گردهم آمده، یاد و خاطره شان را گرامی میدارند. اما تا حال کسی بدادشان نرسیده و عاملین این جنایت نیز به محاکمه کشانیده نشده اند. هنوز هم تعدادی از سران طالبی این قاتلان هزاران هموطن ما با خاطر آرام در کابل می‌خرامند و دولت فاسد کرزی به آنان باج می‌دهد.
جنایت در افغانستان تنها به این فاجعه خلاصه نمیشود، این کشور از چهار دهه به این طرف شاهد انواع جنایات و آدمکشی ها بوده که همیشه قربانیان اصلی آن مردم عادی و بی گناه ما می‌باشند. بعد از به قدرت رسیدن نوکران روس و اشغال نظامی افغانستان، پاکباز ترین و رزمنده ترین فرزندان این سرزمین در پولیگون های پلچرخی بکام مرگ فرستاده شدند، بعد از سقوط رژیم تحت حمایت روس ها جنگ های تنظیمی شعله‌ور شد که هزاران انسان بی‌گناه بگونه وحشیانه کشته شدند.

لشکر سیاه طالبان بار دیگر مانند خلف تنظیمی شان مردم ما را بخاک و خون کشیدند که فاجعه یکاولنگ نمونه بارز آن است. بالاخره بعد از فروپاشی امارت طالبی و بقدرت رسیدن حکومت تحت حمایت امریکا نقطه پایان به این جنایات گذاشته نشده بلکه اشکال مختلف آن ظهور کرد. طی ۱۲ سال حاکمیت کرزی فساد به اوج خود رسیده است، قاچاق مواد مخدر افغانستان را به یکی از فاسد ترین کشور های دنیا تبدیل نمود. هر روز در نتیجه بمباردمان های کور نظامیان امریکایی هموطنان ما به شهادت میرسند و این لست ادامه دارد.

SAAJS Yakawlang

در حالیکه مردم یکاولنگ و تمام هموطنانی که عزیزان خود را از دست داده اند، خواستار محاکمه جنایتکاران جنگی اند، اما دولت هر روز بیش از پیش در پی آن است تا عاملین این قتل‌عام و جنایت هولناک را در قدرت سهیم ساخته و دایره جنایتکاران را قوی‌تر نماید که این یکی از عوامل اصلی ادامه بی‌ثباتی و بدبختی‌های جاری در وطن ماست. مذاکره و مصالحه با کسانیکه کوچکترین ارزش انسانی را پاس نمیدارند، در حقیقت نمک پاشیدن بر زخمهای مردم بیچاره ماست.

SAAJS Yakawlang

تا وقتی جنایتکاران به میز محاکمه کشیده نشده اند و با گذشته تصفیه حساب قطعی صورت نگرفته است، تکرار فجایع یکاولنگ هرآن وطن ما را تهدید خواهد کرد. «انجمن اجتماعی دادخوهان افغان» و اکثریت خانواده های قربانیان بدین باور اند که بدون عدالت و به محاکمه کشانیدن عاملین جنایت در افغانستان، دموکراسی و حقوق بشر معنی ندارد.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» درحالیکه به شهدای معصوم یکاولنگ درود می‌فرستد، به خون پاک و نجیب این هموطنان تعهد می‌سپارد که تا محاکمه و مجازات عاملان این بربریت لحظه‌ای آرام نخواهد گرفت.

ما مکررا خواست های خود را قرار ذیل بیان می‌داریم:
1- ما خواهان برکناری فوری تمامی جنایتکاران دوران حاکمیت وطنفروشان خلق و پرچم، خرمستی های تنظیم ها، امارت وحشت قرون وسطایی طالبان ودوران بعد از آن تا امروز، از وظایف دولتی شان هستیم.
2- ما خواهان محاکمه تمامی متهمان به جنایت و خیانت سه دهه اخیر در یک محکمه باصلاحیت و بیطرف ملی و بینالمللی می‌باشیم.
3- ما خواهان قطع فوری کشتار مردم غیر نظامی به وسیله نیروهای امریکایی و ناتو هستیم و باید جنایات جنگی این نیروها به دادگاه‌های جهانی کشانیده شود. دادن هرگونه مصونیت قضایی به آنان را خیانت به خون مردم خود می‌شماریم.
4- ما خواهان کشف تمامی گورهای دستجمعی کشف ناشده و بررسی جدی گورهای دستجمعی کشفشده در هر دوره‌ای از جنایت می‌باشیم.
5- ما نامگذاری اماکن و جادهها به نام جنایتکاران را شدیداً محکوم میکنیم و آن را توهین و بیحرمتی به خون شهیدان معصوم خود می‌دانیم.
6- ما تقاضا داریم تا بنای یادبودی به نام ناپدیدشدگان گمنام اعمار گردد و محلهای به نام «مزار شهدا»مختص گردد تا اجساد گورهای دستجمعی با اعزاز و اکرام در آن دفن گردند.
7- ما از تمامی وطنداران خویش در سرتاسر افغانستان که برادران و خواهران، اقارب و عزیزان وجگرگوشههای خود را طی بیش از سی سال اخیر از دست داده اند تقاضا مینماییم تا با ما تماس گیرند و چگونگی شهادت و ناپدید شدن آنان را با ما در میان گذاشته در تلاشهای ما به خاطر محاکمه عاملان این فجایع سهیم گردند.
8- متحد شویم تا صدای ما رسا تر و نافذتر گردد!

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۹ جدی ١۳٩٢ (۹ جنوری ۲۰۱۴)

 • صادق یاری.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 14.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • داکتران.jpg
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • 13.jpg
Send Image