۱۳۹۴خونین تر از سال های گذشته به پایان رسید

سال ۱۳۹۴ یکی از بدترین سال ها برای مردم ما بویژه برای زن افغان بود. یک روز قبل از فرارسیدن سال، لشکریان توحش و تحجر جسد نیم جان فرخنده شهید را به آتش کشیده و یکی از فاجعه های هولناک تاریخ ما را رقم زدند.

سایه این ابر سیاه و تاریک بر تمام سال ۱۳۹۴ مستولی بود. چنانچه سنگسار رخشانه در غور، سر بریدن تبسم در زابل،‌ بینی بریدن ریزه گل در فاریاب نمونه های از جنایات انجام یافته درین سال است که انعکاس رسانه ای داشته اند. بدون شک قضایای بیشماری در گوشه و کنار افغانستان اتفاق افتاده اند که بالایش سرپوش گذاشته میشود تا دولت فاسد بیشتر ازین رسوا نگردد.

در یک سال گذشته شرکت سهامی ع و غ مردم ما را با هزار و یک مشکل روبرو ساخته است. نا امنی به اوج خود رسیده، انفجار و انتحار هر روز از ما قربانی می گیرد. بیکاری و وضعیت بد اقتصادی سبب آن شده تا بیش از دوصد هزار تن از هموطنان ما با قبول خطر و به قیمت جان شان کشور را ترک گفته راهی اروپا شوند، کشت و قاچاق مواد مخدر پر درآمد ترین کار برای مافیایی قدرت و حامیان خارجی شان است، رقم ۴ میلیونی معتادین که هر روز رو به افزایش بوده جامعه را به تباهی سوق می دهد.

بر شمردن نا بسامانی های یک سال گذشته زیر چتر حکومت وحشت ملی لیست بازی است که هر روز در حال طولانی تر شدن است. امریکا و متحدانش زیر نام مبارزه علیه تروریزم، تامین حقوق بشر و حقوق زنان به افغانستان هجوم آوردند، اما طی این سال ها بد ترین تراژدی های حقوق بشری اتفاق افتاد. در زیر به گونه گذرا اوضاع کشور را در جریان سال گذشته بررسی می کنیم.

وضعیت امنیتی:

بعد از شکل گیری شرکت سهامی و دو سره بودن حکومت فاسد، وضع امنیتی در تمام افغانستان به وخامت گرایید. در کنار طالبان وحشی، آدمخواران داعشی بویژه در شرق و غرب کشور سر بر آوردند، جنگسالاران محلی به بهانه مبارزه علیه طالبان تمویل شده و بنام اربکی به مال، جان و ناموس مردم دست درازی کردند. در نتیجه معامله ارگ نشینان سربازان پولیس و اردو دسته دسته به دام مرگ فرستاده شدند. بدخشان و فاریاب نمونه های بارز این معامله ها بود.

انفجار و انتحار در گوشه و کنار افغانستان از مردم ما قربانی گرفت. اما در این میان حادثه هولناک شاه شهید، صد ها زن، کودک، پیر و جوان را از ما گرفت. با آنکه در نخست عامل این حادثه را انفجار موتر مملو از مواد منفجره اعلام کردند، اما بعدا این موضوع مطرح شد که خسارات ناشی از این حادثه بیشتر به تخریب بمب های پرتاب شده از جانب نیروهای امریکا شباهت دارد. با گذشت بیش از شش ماه هنوز کسی به داد مردم نگون بخت شاه شهید و خانواده های قربانیان نرسیده است.

سقوط کندز در یکسالگی حکومت سهامی شرم دیگری بود بر جبین ع و غ، در ۶ میزان ۱۳۹۴ طالبان توانستند مرکز ولایت کندز و چند ولسوالی آنرا به تصرف خود در آوردند. تحفه ی حضور چند روزه آنان در شهر، کشتار غیر نظامیان ،‌ مردم آزاری، چور وچپاول خانه های مردم و دارایی های عامه، به آتش کشیدن تاسیسات دولتی و غیر دولتی، و ده ها جنایت دیگر بود که در کنار طالبان قومندانان محلی زیر نام اربکی و حتی سربازان پولیس نیز نقش داشتند.

حقوق بشر و خشونت علیه زنان:

خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر در سال گذشته به سرخط رویداد ها روزانه مبدل گشته بود. در نتیجه بی کفایتی حکومت وحشت ملی، جنایتکاران آزادنه در سراسر افغانستان حادثه آفریدند. جهالت پیشه های بنیادگرا رخشانه ۱۹ ساله را در انظار عمومی در ولایت غور سنگسار کردند، این محاکمه صحرایی خشم مردم را بر انگیخت اما نتوانست رگ غیرت دولتی پوشالی و حاکمان فاسدش را تکان دهد. تبسم، خانواده اش و چند هموطن دیگر در زابل سر بریده شدند، و ده ها حادثه مانند این اتفاق افتاد در کنار جنایات انجام یافته بوسیله طالبان، داعش و زورمندان محلی؛ حکومت نیز مستقیما عامل بخش دیگر از حوادث طی سال گذشته بوده است. بمباردمان شفاخانه دوکتوران بدون سرحد در کندز منجر به کشته و زخمی شدن غیر نظامیان زیادی گردید که هنوز به صورت جدی به آن پرداخته نشده و با بی تفاوتی نسبت به این قضیه برخورد می گردد. مورد دیگر کشتار کودکان معصوم بوسیله راکت های پرتاب شده ی اردو در سیدآباد میدان وردک است. ملیشه های دوستم در فاریاب زیر نام تصفیه طالبان به خانه های مردم هجوم برده و داشته های آنان را به تاراج بردند، حتی گزارش های از تجاوز بر زنان در جریان این عملیات نیز در رسانه ها پخش گردید.

وضعیت اقتصادی:

با آنکه طی ۱۴ سال گذشته هیچ کاری بنیادی در عرصه اقتصاد صورت نگرفته است، اما با آنهم سال گذشته یکی از اسفبارترین سال برای مردم ما بود. افزایش نا امنی حتی سرمایه گذاری های کوچک اقتصادی را بی ثبات ساخته و سبب بیرون رفتن آنان از کشور شد. اقتصاد معتاد به کمک های خارجی که مافیایی قدرت در راس آن قرار داشت با قطع سیل کمک ها نتوانست بیشتر از این دوام بیاورد، وعده های سرخرمن انتخابی ع و غ دیگر حنا باخته بود، بیکاری به اوج خود رسیده و زمینه آنرا فراهم ساخت تا جوانان ما دل به دریا زده و به امید رسیدن به نان و زندگی بهتر راهی کشور های خارجی شوند.

با در نظر داشت ترکیب متعفن حکومت فعلی، کوچکترین گامی برای تحقق عدالت طی سال گذشته برداشته نشده و هیچ روزنه ی برای تحقق آن در آینده نیز دیده نمی شود. آنانیکه در دایره قدرت سهم عمده دارند خود بانیان جنایت و از عاملان اصلی آن می باشند، بخشی دیگر نیز که ازین دایره به دور مانده و آزرده خاطر اند، دست به تاسیس مجمع های نامنهادی چون «شورای حراست و ثبات» و « شورای عالی جهادی» زده اند. آنان با چنگ و دندان نشان دادن مقابل همدیگر میخواهند فضای رعب و وحشت را در میان مردم ایجاد نموده و برای خود امتیاز کمایی کنند. افزون بر آن لاشخواران «شورای صلح» که خود بانیان جنگ و آتش افروزی بودند، اینروز ها نمایش دیگر را براه انداخته میخواهند تا گلبدین جانی را نیز مستقیما شامل قدرت سازند

تا زمانیکه جنایتکاران چهار دهه گذشته از قدرت رانده نشده و محاکمه نگردند، هر سال را باید اینگونه با سیاهی و تیره روزی سپری نماییم. تنها با اتکا به بازوان توانای مردم ما و مبارزه پیگیر شان میتوان عدالت را تحقق بخشیده، به صلح و آرامی دست یافت. پس باید متحدانه در مقابل این جانیان ایستاد و برای رسیدن به عدالت از هیچ سعی و تلاش دریغ نورزید.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۹ حوت ۱۳۹۴ (۱۹ مارچ ۲۰۱۶)

۱۳۹۴خونین تر از سال های گذشته به پایان رسید
 • صادق یاری.jpg
 • 7.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • 14.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image