شنبه ( ۲۳ اسد ۱۳۹۵) در اثر بمباردمان نیروهای امریکایی در منطقه «میناری» ولسوالی «خوشامند» ولایت پکتیکا ‍۱۳ عضو یک خانواده به شهادت رسیدند. تمامی قربانیان این جنایت افراد ملکی بودند که اکثریت شان را زنان و کودکان خرد سال تشکیل میدهند.

مقامات محلی ولایت پکتیکا این حمله را تایید نموده، گلاخان فرمانده پولیس ولسوالی «خوشامند» میگوید:

«نیروهای خارجی منزل یک داکتر به‌نام «وریشمن» را در منطقه «میناری» این ولسوالی بمباران کردند. بر اثر این بمباران ۱۳ نفر از اعضای خانواده این داکتر کشته شده‌اند که زنان و کودکان نیز در میان کشته‌ها وجود دارند.»

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۴ اسد ١۳٩۵ (۱۴ اگست ۲۰۱۶)

 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • یمین.jpg
 • 13.jpg
 • داکتران.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • اجمل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image