در اول سنبله ۱۳۸۷(۲۲ اگست ۲۰۰۸) بیش از ۱۲۰ تن از هموطنان ما در قریه عزیزآباد ولسوالی شیندند ولایت هرات که شامل اطفال، جوانان، زنان و مردان بودند، در نتیجه بمباردمان نیروهای امریکایی بخون کشیده شدند.

اما طبق معمول رسانه های داخلی و خارجی با کمرنگ نشان دادن این حادثه خواستند از کنارش بگذرند، به این ترتیب هیچگاه آمار واقعی از تلفات انسانی و خسارات مالی بجا مانده از بمب های کور امریکایی در عزیزآباد شیدند انتشار نیافت. در مقابل نیروهای خارجی مدعی شدند که در نتیجه این عملیات، تعداد زیاد از تروریستان را هدف قرار داده اند. حالانکه بیشتر قربانیان این حادثه را زنان و کودکان تشکیل میدهند.

این تنها جنایت انجام یافته بوسیله این نیرو ها نبود، امریکا و متحدانش در گوشه و کنار افغانستان با پرتاب بمب و حمله های شبانه بیشتر به غیرنظامیان آسیب رسانده اند. بعد از شیندند قربانیان فراوان در راه بودند؛ بالا بلوک فراه، حمله کنر، حمله هوایی در کندز وغیره حوادث مشابه را شاهد بودند. در برابر این همه جنایت دولت بیکاره خاموش نشسته و تنها با پرداخت چند افغانی در مقابل خون های ریخته شده اکتفا کرد.

همه به یاد داریم که، امریکا با شعار «مبارزه علیه تروریزم»، «دموکراسی» و تامین «حقوق زنان» به افغانستان حمله کرد. اما طی ۱۵ سال گذشته، آنان با تشکیل حلقه های سیاه جنایت، بالای بدنام ترین جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر سرمایه گذاری نموده و از این مهره های کثیف برای تامین منافع شان سود می برند. راه اندازی انتخابات نمایشی و نهادی های شکلی جز فریب مردم چیزی دیگر نمی باشد. وضعیت اسفبار کنونی بیشتر از همه معلول حضور نا میمون این نیروها در کشور بوده و از موانع عمده در برابر تحقق صلح و عدالت بحساب می آید.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همراه با سایر نهاد های واقعی عدالت طلب در کنار مردم دردیده خود ایستاده و معقتد است که؛ تنها راه تامین عدالت و صلح، اتحاد مردمی در مقابل جنایتکاران داخلی و خارجی الی محاکمه آنان است. بدون شک این موضوع برای مردم عزیز آباد شیندند و دیگر هموطنان ما قابل درک است. چنانچه خیزش بزرگ مردمی برای شهید فرخنده و شهید تبسم دروازه های ارگ را لرزاند و جنایتکاران را به تب لرزه مرگ انداخت. با تداوم همچو حرکت ها به دور از تعلقات سمتی، گروهی، زبانی و مذهبی میتوان به عدالت و رفاه دست یافت.

بازماندگان قربانیان قتل عام عزیزآباد

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱ سنبله ١۳٩۵ (۲۲ اگست ۲۰۱۶)

 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • داکتران.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یمین.jpg
 • 13.jpg
Send Image