سه سال قبل از امروز در ۲۸ سنبله ۱۳۹۲ «لیست مرگ» حاوی نام ۵۰۰۰ قربانی نوکران روس بوسیله پولیس هالند انتشار یافت. با مشاهده این لیست بار دیگر زخم های هموطنان دردمند ما تازه شده و آنان را در سوگ عزیزان از دست رفته شان نشاند. کشتار انسان های آزادیخواه این سرزمین توسط عمال روس تنها به این لیست خلاصه نمیشود. خون های ریخته شده در قیام ۲۴ حوت، قیام چنداول، قیام بالاحصار و سرکوب بیرحمانه خیزش های دیگر، بخشی از جنایات انجام یافته توسط این ماشین کشتار است

حکومت های کرزی و ع و غ نیز با بی تفاوتی از کنار این همه جوی خون گذشتند، چون اینها بیشترین ناقضان حقوق بشر و قصابان مشهور مردم را در حلقه خود دارند و هرگز نمی خواهند پای شرکای شان در همچو قضایا کشیده شوند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» باور دارد که بدون محاکمه جنایتکاران سه دهه، نمیتوان حرف از صلح و عدالت زد. پیوستن جنایتکاران مشهور به دولت زیر نام صلح نه تنها کوچکترین تغییری در زندگی مردم نگونبخت ما نمی آورد، بلکه دایره قدرت آنان را وسیع تر ساخته و فرصت تازه ی برای قصابان ملت فراهم می کند.

ما صمیمانه از تمام شخصیت های آزادیخواه و دموکرات، نهاد‌های ملی و بین المللی که متعهد به تحقق عدالت اند می طلبیم، تا در کنار ما صدای دادخواهی را بلند نمایند، تا باشد در آینده نه چندان دور شاهد تصفیه حساب با عاملان این همه جنایت باشیم.

در ماه سنبله سال ۱۳۹۴«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از هموطنان عدالت خواه ما منار یادبودی را در پولیگون پلچرخی کابل اعمار و یکجا با فامیل های قربانیان رو نمایی نمود.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۸ سنبله ١۳٩۵ (۱۸ سپتمبر ۲۰۱۶)

 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • شهید ساحل.jpg
Send Image