در ۲ اسد ۱۳۹۶ بار دیگر کابل شاهد به خون نشستن تعداد از باشندگانش بود. سال قبل نیز در چنین روزی فاجعه دهمزنگ اتفاق افتاد که در آن بیش از ۳۰۰ نفر کشته و زخمی شدند که هزاران خانواده را داغدار ساخت.

حوالی ساعت ۶:۴۵ صبح انفجاری در نزدیک گولایی دواخانه واقع کوته سنگی رخ داد که بیش از ۳۰ نفر کشته و تعداد بیشمار دیگر زخمی شدند. بیشتر شهدا و مجروحان این حادثه را کارمندان عادی دفتری و قشر تحصیل کرده تشکیل میدادند که با هزاران آرزو به زندگی روانه محل کار شان بودند.

آنانی که برای دریافت لقمه نانی برای خانواده هایشان سرگردان اند، یا طعمه انفجار و انتحار وحوش طالبی و داعشی شده و یا از بی سرنوشتی در دام اعتیاد گیر می افتند. اما در مقابل حکومت ع و غ با بی تفاوتی از کنار این حوادث گذشته و رهبران آن با گرفتن چند عکس یادگاری بی شرمانه بالای آن خاک می اندازند.

کسانی که تا دیروز با راکت، انفجار و انتحار از مردم بی دفاع ما قربانی می گرفتند، امروز زیر نام صلح به جمع جنایتکاران دیگر پیوسته و به نازدانه های ارگ بدل شده اند. یکی از عوامل ادامه فاجعه جاری عدم برخورد به گذشته این عناصر است.

اما مردم افغانستان هرگز قاتلان فرزندان خود را نه بخشیده و تا محاکمه جنایتکاران و تحقق عدالت آرام نمی نشینند. برای کسانی که عزیزان شان به وسیله این باند ها سر به نیست شده اند، حاتم بخشی غنی و عبدالله کوچکترین ارزش ندارد.انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۱ اسد ۱۳۹۶ مطابق ۲ اگست ۲۰۱۷
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • قابله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 14.jpg
Send Image