به تاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۹۵ دو حمله انتحاری در نزدیک وزارت دفاع در کابل حوالی ساعت ۳ روز صورت گرفت. چون این زمان رخصتی کارمندان وزارت دفاع می باشد، بنا در کنار افراد ملکی، کارمندان وزارت دفاع نیز در میان کشته شدگان و زخمی های انفجار اول دیده می شود. در این جریان حوزه دوم امنیتی خود را به ساحه حادثه می رساند که انفجار دوم صورت می گیرد. فرد انتحار کننده که لباس اردوی ملی به تن داشت خود را منفجر می کند که در نتیجه از حوزه دوم ۱۰ نفر کشته می شوند.

رجب علی فرزند احمد حسین یکی از شهدای این حادثه است. گزارشگر انجمن اجتماعی دادخواهان افغان به دیدار خانواده رجب علی رفته که در زیر گزارش را می خوانیم:

شوک از دست دادن رجب، هنوز در سیمای پدر و مادرش دیده شده و آنان را در وضعیت بد روانی قرار داده است. به گفته عمه رجب علی، او که ۱۹ سال داشت یکی از نان آوران خانه بود و تنها ۸ ماه می شد که در بخش جنایی حوزه دوم امنیتی کار می کرد. از آنجایی که پدرش گِلکار بود و نمیتوانست تمام مصارف خانواده را بپردازد، بناء رجب علی با ترک مکتب از صنف یازدهم، جذب پولیس گردید و شش ماه در مرکز آموزشی پولیس در میدان وردک درس خواند. عمه اش می گوید، بعد از اینکه صاحب کار شد، دختر خود را با او نامزد کردم.

رجب علی دو برادر ویک خواهر دارد و با شش کاکا اش همه در دشت برچی در یک خانه فقیرانه زندگی می کنند. چهار سال قبل برای جستجوی کار از ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به کابل آمده اند. پدر کلان فلج و مادر کلان پیر نیز جز خانواده می باشند. با آنکه یک کاکای رجب علی از پوهنتون فارغ گردیده است اما بیشتر از یکسال است نتوانسته کاری برای خود بیابد. کاکای دیگرش نیز در حوزه دوم امنیتی وظیفه دارد.

عمه رجب علی که همه ماجرا را با چشمان پر اشک خود قصه کرد در آخر گفت:

«از روزی که جنگ در افغانستان شروع شده تا حال من نشنیده ام که بچه کدام قومندان یا زورمند کشته شده باشد، همیشه ما مردم فقیر گوشت دم توپ هستیم. در هر جنایت و انتحار خود دولت دست دارد و می خواهد که مردم بیچاره را قربانی کنند.»

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۳ میزان ١۳٩۵ (۲۴ سپتمبر ۲۰۱۶)

 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • Template.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
Send Image