به تاریخ ۱۵ میزان ۱۳۹۵ جمعی از هموطنان ما با گردهم آمدن در پارک شهر نو کابل علیه «موافتنامه صلح» دولت با حزب اسلامی گلبدین و دادن مصونیت قضایی به جلاد کابل اعتراض نمودند.

تحصن از ساعت ۱۰ صبح شروع و تا ساعت ۱۱ قبل از ظهر ادامه داشت و ده ها تن در این تحصن شرکت کرده بودند.

تحصن کنندگان با دادن شعارهای:

«قصاب کابل باید محاکمه شود»، «قانون عفو لغو شود»، «کابل قصابش را نمی بخشد»، «باقربانی کردن عدالت، صلح بدست نمی آید»، «حکمتیار باید محاکمه شود» خواهان به محاکمه کشاندن حکمتیار و سایر افراد بلند پایه حزب اسلامی که در جنایت و آدمکشی سهیم بودند، شدند.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۵ میزان ١۳٩۵ (۶ اکتبر ۲۰۱۶)
 • Template.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • داکتران.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • صادق یاری.jpg
Send Image