حمله دیروز (۳ سنبله ۱۳۹۶) بر نماز گذاران در مسجد امام زمان واقع چهارراهی قلعه نجارها خیرخانه در کابل، بار دیگر نشان داد که تروریستان وحشی و حامیان شان پابند کوچکترین ارزش های انسانی نبوده و برای رسیدن به اهداف شان، زن و مرد و پیر و جوان نمی شناسند.

این حادثه که بیش از ۲۰ تن کشته و ۳۰ تن زخمی دارد، زنان و اطفال نیز شامل آن می باشند. گروه تروریستی داعش حسب معمول مسوولیت این رویداد خونین را بدوش گرفت.

جنایتکاران تا اکنون با دامن زدن به مسایل قومی و سمتی برای نیرومندی سازی خود و تداوم جنگ و وحشت میخواهند حیات شوم شان را ادامه دهند. آنان چه در داخل دستگاه مافیایی ع و غ و چه در سوراخ های زیر ذره بین نیرو های خارجی مصروف چور و چپاول و یا خونریزی اند.

حال در کنار مصایب دیگر، آنان برنامه دارند تا با خلق فجایع چون دهمزنگ، کارته سخی، مسجد باقر العلوم و این بار مسجد امام زمان آتش جنگ های مذهبی را شعله ور ساخته بیش تر از گذشته زندگی ما را به تباهی بکشانند.

پس هموطنان عزیز، تا زمانیکه این جانیان و وطن فروشان به اریکه قدرت تکیه زده اند، هیچگاه ما و شما روی خوشی را نخواهیم دید و متاسفانه شاهد تکرار ا این نوع حوادث خواهیم بود. تنها راه تامین عدالت و رسیدن به صلح و رفاه، محاکمه جنایتکاران و حامیان شان است و بس.انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
سنبله ۱۳۹۶- ۲۶ اگست ۲۰۱۷
 • یمین.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 7.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
Send Image