یک سال از فاجعه المناک شاه شهید می گذرد، در جمعه شب ۱۶ اسد ۱۳۹۴ درنتیجه انفجار مهیبی که تا اکنون پرده از رمز و رازش برداشته نشده، بیش از ۱۰۰ نفر از هموطنان ما شامل کودکان، جوانان، زنان و مردان جان های شیرین شان را از دست دادند و تمام خانه ها به مخروبه تبدیل شدند.

در آن نیمه شب که همه در خواب بوده و به دور از دغدغه های روزگار آرامش نسبی را تجربه می کردند، نا گهان وقوع انفجار و ریزش آوار خواب و زندگی را از مردم شاه شهید گرفت و آن را به ویرانه ی پس از جنگ مبدل ساخت. در نتیجه بی کفایتی دولت، حتی تعدادی از قربانیان برای چند روز زیر آوار مانده و بالاخره به کمک ساکنان محل بیرون کشیده شدند.

از روز وقوع حادثه تا حال، خانواده های داغدار در پی تحقق عدالت اند. آنان بار ها دست به اعتراض زده و خواست بر حق شان را برای شناسایی و محاکمه عاملان این جنایت ابراز داشتند، ولی از آن جایی که حکومت ع و غ خود غرق فساد بوده و بلندترین پست های دولتی توسط جنایتکاران اشغال شده است، هر تلاش عدالت طلبانه به جایی نرسیده و حتی برای خفه شدن آن نیز اقدام نمودند. درین قضیه نهاد های معتبر بین المللی نیز خاموش بوده و سنگینی درد مردم شاه شهید را نتوانستند احساس کنند.

امروز (۱۶ اسد ۱۳۹۵)به خاطر سالگرد جنایتی که در شاه شهید اتفاق افتاده بود، «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به همکاری جمع از فامیل های شهدای شاه شهید برای یادبود و گرامیداشت از جانباختگان این حادثه برنامه ی را راه اندازی نموده بودند.

برنامه از ساعت ۶صبح در مخروبه های بجا مانده از این حادثه در شاه شهید کابل آغاز و تا ساعت ۱۰ قبل از ظهر ادامه یافت. در این برنامه پدر شهید مسعود و شهید عبدالله در مورد حادثه صحبت نمود. او در صحبت هایش با گلو پر بغض و چشمان پر اشک گفت:

«یک سال از این حادثه می گذرد ولی هیچ مرجع ای به ما توجه نکرده با این که بار ها وعده دادند و به خاطر شهدا ما پول های زیادی را به جیب زدند.»

سخنرانان دیگر ماما شهید عبدالله و مسعود، رییس اتحادیه بوت دوزان کابل و رییس اتحادیه آهنگران بودند. همه آنان خواهان به محاکمه کشاندن عاملان این حادثه المناک شدند.

در بخشی از برنامه ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» نیز صحبت نمود و گفت: «تا دست یابی به عدالت در کنار مردم خود به مبارزه ادامه میدهیم. اگر صد بار دولت مافیای ع وغ خاک روی همچو حوادث بیندازد و بخواهد آنرا با هرحیله و نیرنگی پت و پنهان نماید، مردم ما هیچگاه آرام ننشسته و برای دادخواهی و به محاکمه کشاندن جنایتکاران و حامیان خارجی شان پیکار می کنند.»

برنامه با رفتن برمزار شهدا این حادثه اختتام یافت.

گزارش مکمل را در این جا تماشا کنید:


انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۷ اسد ١۳٩۵ (۷ اگست ۲۰۱۶)

 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • یمین.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داکتران.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 14.jpg
Send Image