هویتم کو ؟

گر من آزادم

که جهانم زندانیست

بر گرد من و تو

اگر من آزادم

بگذار سرودم را بخوانم

و خانه ام را آفتابی سازم

و تو نیز...

اگر آزادید

گرگ ها

بر گرد

گرد

گرد تو

شب ها چه میکنند

نه

برادر منی

در این حصار

که آسمانش

بدست خداست

و زمین اش

پای بوس امریکا

وقتی

عشقت را انکار میکنی

و ایمانت را پنهان

و حرفت را به دندان می گزی

تا نشنوند

و نکوبند

ترا

بر دار "منصور"

پس آزادی

تخیلیست که می باید

در جمجمه ای شاعران پوک

جستجو کرد .

ما با خود بیگانه ایم

و با بیگانگان دوست

گر من آزادم

هویتم کو؟

پاسبانان از کجاست ؟

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۸ میزان ۱۳۹۶- ۳۰ سپتمبر ۲۰۱۷

 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • 12.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • selaman.jpg
 • قابله.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
Send Image