گزارش بی بی سی فارسی در سایت

‍انجمن اجتماعی دادخواهان افغان و برخی از خانواده‌های قربانیان جنگ‌های چهل سال اخیر افغانستان به مناسبت گرامی‌داشت روز جهانی حقوق بشر، با تجمع در منطقه پولیگون در نزدیکی زندان پلچرخی در شرق کابل، بر گور دسته جمعی قربانیان گل گذاشتند.

‍شرکت‌کنندگان تصاویر قربانیانی را حمل می‌کردند که بعد از کودتای چپ‌گرایان افغانستان در سال ۱۳۵۷ ناپدید، بعد کشته و به صورت دسته جمعی دفن شدند. این افراد خواهان محاکمه ناقضان حقوق بشر و عاملان جنگ‌های چهار دهه اخیر درافغانستان شدند.

گزارش بی بی سی فارسی در سایت
گزارش بی بی سی فارسی در سایت
 • داکتران.jpg
 • selaman.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 12.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • قابله.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • اجمل.jpg
 • 14.jpg
Send Image