‍نوزدهم جدی یکی از روزهای سیاه تاریخ کشور ماست درست نوزده سال قبل از امروز در ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ طالبان ددمنش بیشتر از 300 تن از هموطنان بی دفاع ما را که بیشتر شان جوانان بودند در یک روز تیرباران کردند.

‍وقتی به این ولسوالی وارد شوید به مشکل خانواده ای را پیدا می کنید که در این قتل عام یکی از عزیزان خود را از دست نداده باشند.

‍باوجودی که طالبان از زمان حاکمیت شان تا امروز جنایات بیشماری را در ولایات مختلف در حق مردم ما انجام دادند، ولی امریکا و دولت افغانستان تلاش دارند که مانند برادران تنظیمی و هم کیشانی خلقی و پرچمی شان در این دولت شاریده بدون محاکمه شریک شودند.

‍«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همیشه تلاش نموده که صدای قربانیان کشور را از هر طریق ممکم بلند کند. بنابر این، سال قبل برای گرامیداشت از قتل عام یکاولنگ برنامه های متعددی در شهر بامیان و یکاولنگ داشته که فلم از آن برنامه ها ترتیب داده به نشر می رساند.

 • صادق یاری.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • قابله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 13.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
Send Image