عکس قربانیان جنگ در جاده‌های کابل

SAAJS Photo Exhibition - 8am

۸صبح کابل: انجمن اجتماعی دادخواهان بیش از هزار عکس قربانیان از سه دهه جنگ در افغانستان را در جاده سیلو به نمایش گذاشت. در کنار این عکس‌ها، شعارهایی در مورد محاکمه عاملان سه دهه جنایت نیز نوشته شده بود. مسوولان این نمایشگاه گفتند که هدف از نصب این عکس‌ها در محضر دید عمومی این است که باید عاملان جنایات سه دهه اخیر به محاکمه کشانده شوند و کسانی که در کشتن افغان‌ها دست دارند، در قدر نباشند. در این نمایشگاه بیشترین عکس‌ها از قربانیان سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ به نمایش گذاشته شده بودند. قربانیانی که توسط حزب خلق به اشکال گوناگون در پلیگون پلچرخی اعدام شده‌اند.
برخی از عکس‌های دوران جنگ مجاهدین در کابل نیز به نمایش گذاشته شده بود. این عکس‌ها ویرانی، کشتار و دربدری ساکنان کابل را نشان می‌داد. هم‌چنین در این نمایشگاه عکس‌هایی از ظلم طالبان نیز وجود داشت. برخی از عکس‌ها اعدام‌های صحرایی و هم‌چنین رگبار جنگجویان طالبان را نشان می‌دادند. این نمایشگاه برای یک روز برگزار شده است و قرار است که صدها باشنده کابل از آن دیدار کنند.


روزنامه هشت صبح، ۸ جدی ۱۳۹۲

منبع گزارش: روزنامه هشت صبح

 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داکتران.jpg
 • selaman.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • Template.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • یمین.jpg
Send Image