آلبوم عکس: نمایشگاه عکس قربانیان در کابل

به مناسبت ششم جدی، سالروز ورود ارتش سرخ به افغانستان، نمایشگاهی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از یک هزار عکس از قربانیان حکومت حزب دموکراتیک خلق، جنگ های تنظیمی و دوره حاکمیت طالبان به نمایش گذاشته شد.


دویچه وله، ۷ جدی ۱۳۹۲

تصاویر بیشتر: آلبوم عکس دویچه وله

 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • اجمل.jpg
 • داکتران.jpg
 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • 14.jpg
Send Image