آلبوم عکس: نمایشگاه عکس قربانیان در کابل

به مناسبت ششم جدی، سالروز ورود ارتش سرخ به افغانستان، نمایشگاهی در کابل برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از یک هزار عکس از قربانیان حکومت حزب دموکراتیک خلق، جنگ های تنظیمی و دوره حاکمیت طالبان به نمایش گذاشته شد.


دویچه وله، ۷ جدی ۱۳۹۲

تصاویر بیشتر: آلبوم عکس دویچه وله

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • Template.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • اجمل.jpg
 • قابله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image