نمایش تصاویر قربانیان سه دهه جنگ در شهر کابل

SAAJS Photo Exhibition - Radio Azadi

انجمن اجتماعی داد خواهان افغان این بار با نمایش تصاویر قربانیان سه دهه جنگ در شهر کابل، خواستار محاکمه و مجازات مجرمین جنگی در افغانستان شدند.

اعضای این انجمن به روز شنبه به مناسبت ششم جدی که مصادف است با سالروز تجاوز شوروی سابق بر افغانستان، صد ها تصویر از این قربانیان را در کنار سرک ها نصب کردند. فریدون یک عضو انجمن داد خواهان افغان و از برگزار کننده های این نمایشگاه، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
« ما دو هدف داریم یکی آن در مجموع محاکمه جنایتکاران است و دوم برای نسل جدید که از جنایات که در گذشته اتفاق افتاده بی خبر هستند آگاهی میدهیم، مردم را آگاه می سازیم که چنین جنایات رخ داده است اگر ما جلو آنرا نگیریم همینطور ادامه میابد. »

گزارش صوتی: رادیو آزادی

نصب تصاویر قربانیان سه دهه جنگ از سرک منطقهء سیلوی مرکزی مربوط ناحیهء پنجم آغاز و تا منطقهء کارته مامورین ادامه داشت. در این نمایشگاه بر علاوه تصاویر مردان تصاویر زنان، دختران و حتی کودکان نیز به نظر می رسید که در جریان سه دهه جنگ در کشور جان های شان را از دست داده اند. این نمایشگاه در حالی از سوی انجمن اجتماعی داد خواهان افغان راه اندازی می گردد که چند هفته قبل یک جاده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در ساحه احمد شاه بابا مینه شهر کابل نیز بنام قربانیان جنگ نامگذاری شده بود. پیش از این نیز انجمن اجتماعی داد خواهان افغان صد ها تصویر قربانیان سه دهه جنگ در افغانستان را در یک نمایشگاه دو روزه در قصر دار الامان کابل به نمایش گذاشته بود. این در حالیست که چند ماه پیش حکومت شاهی هالند فهرست نام های نزدیک به پنج هزار تن را که در سال های 1357 و 1358 از سوی رژیم کمونسیتی سابق در افغانستان به قتل رسیده بودند به نشر رساند. انتشار این لست واکنش ها در داخل و خارج افغانستان را به همراه داشت و خانواده های این قربانیان خواستار محاکمه عاملین آن شدند.

در همین حال تعداد از افرادی که برای تماشای این نمایشگاه آمده بودند، می گویند که نصب چنین تصاویر نسل جوان را از رویداد ها و جنایات سال های گذشته در کشور شان آگاه می سازد.

جاوید یکی از این افراد:
« ما از برگزاری چنین نمایشگاه ها ابراز خوشی می نماییم ما قبلاً از چنین رویداد ها باخبر نبودیم فعلاً که تصاویر را دیدیم آگاه شدیم فهمیدیم که این افراد چگونه کشته شده اند. »

در جریان چند سال اخیر مردم و نهاد های مختلف جامعه مدنی در افغانستان پیوسته تقاضا کرده اند تا مجرمان سه دهه جنگ در افغانستان باید به محاکمه کشانیده شوند. تقاضا ها به خاطر به عدالت کشانیدن مجرمین جنگی در افغانستان در حالی مطرح گردند که هنوز هم جنگ در این کشور ادامه دارد و روزانه تعداد از مردم به شمول زنان و اطفال افغان جان های شان را از دست میدهد. آگاهان امور تاکید دارند که اگر حکومت افغانستان برای به محاکمه کشانیدن مجرمان جنگی تلاش نکند، اعتبار اش را در نزد مردم بیشتر از دست خواهد داد.


رادیو آزادی، ۷ جدی ۱۳۹۲

منبع گزارش: رادیو آزادی

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • قابله.jpg
 • selaman.jpg
 • داکتران.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
Send Image