تصاوير قربانيان جنگ به مناسبت تقبيح ششم جدى

SAAJS Photo Exhibition - Pajwok

کابل (پژواک،٧جدى ٩٢): تصاوير قربانيان جنگ به مناسبت تقبيح ششم جدى، سالگرد تجاوز قواى شوروى سابق بر افغانستان در شهر کابل به نمايش گذاشته شده و مسوولان نمايشگاه، خواهان مجازات عاملان جنايات جنگى گرديدند.
اين تصاوير از سوى "انجمن اجتماعى دادخواهان افغانستان"، امروز در کنار سرک کارته مامورين به امتداد سرک سيلوى شهر کابل به نمايش گذاشته شده است.
فريدون يکتن از مسوولان "انجمن اجتماعى دادخواهان افغانستان"، به آژانس خبرى گفت که دراينجا بيش از يکهزار قطعه عکس قربانيان سه دهۀ جنگ به شمول قربانيان تجاوز قشون سرخ شوروى بر افغانستان را به نمايش گذاشته اند.

وى افزود، اين تصاوير که از سوى خانواده هاى قربانيان جمع شده، به مناسبت تقبيح ششم جدى، به نمايش گذاشته شده تا جنايتکاران به جزاى اعمال شان برسند. موصوف علاوه کرد: ((ما خواستار محاکمه جنايتکاران سه دهه جنگ بوده و در مجموع، تعداد زياد از افرادى که در اين جنايتها شرکت داشتند در نهاد هاى مختلف حکومتى و دولتى فعلاً کار ميکنند.))

در اين تصاوير، صحنه هاى تکاندهنده‌اى به چشم ميخورد که قتل و کشتار مردم بيگناه و ويرانى خانه هاى مردم توسط قشون سرخ شوروى سابق را نشان ميدهد. قشون ۱۲۰ هزارنفری شوروی سابق؛ مجهز با تانک، جنگنده ها و تجهیزات جنگی پيشرفته در ششم جدی سال۱۳۵۸، بر افغانستان تجاوز نمود و ببرک کارمل را به اریکۀ قدرت نشاند.

این تجاوز آشکار که قیام های مسلحانه در هرکنج و کنار کشور را در قبال داشت، تا ده سال دوام کرد و بعد از شکست فاحش قشون سرخ، افغانستان را در ۲۶ دلو سال ۱۳۶۶ ترک کردند. در دورۀ اشغال ده ساله، افغانستان به ویرانه مبدل شد. بیش از یک میلیون افغان کشته، ده ها هزار تن معلول و میلیونها تن مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه و سایر ممالک گرديد.

عزيز محمد يکتن از خانواده هاى قربانيان در محل نمايشگاه پس از آنکه آه سوزناکى از سينه اش بدر کرد، گفت: ((من زندگى پدرم را بياد ندارم ...اما مادرم قصه ميکند که تو يک نيم ساله بودى که پدرت را از دست داديم.)) وى علاوه کرد که مادرش با گريه ميگويد که در سال١٣٥٩ شوهر خود را که محصل پولى تکنيک بود در يکى از روز ها رفتنش را ديد، اما سالهاچشم به در، مانده و دوباره بر نگشته است.

عزيز محمد مى افزايد: "ما ميخواهيم تا جنايتکاران به سزاى اعمال شان برسند و حق شهداى ما از آنها گرفته شود." گروهى از پسران که اثرات تجاوز شوروى سابق را از قصه هاى پدر ها و ديگر اعضاى خانواده خود شنيده و براى تماشاى نمايشگاه آمده بودند، عميقاً به سيماى قربانيان نگاه ميکردند.

يکتن آنها گفت: "در بين کشته شده ها عکس پدر کلان من هم است و ديدن اين عکسها ماره بسيار جگر خون ميکنه و دولت بايد قاتلان را جزا بدهد."

گفتنى است که انجمن دادخواهان افغانستان، ماه گذشته بيش از ١٠ هزار قطعۀ عکس از قربانيان گمنام و ساير رويداد هاى سه دهه جنگ را در قصر مخروبۀ دارالامان به نمايش گذاشته و تظاهراتى را در شهر کابل نيز بر پا کردند و خواستار مجازات جنايتکاران جنگى گرديدند.

منبع گزارش: خبرگزاری پژواک

 • 7.jpg
 • selaman.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • 12.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 14.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image