«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ۲۸ حوت ۱۳۹۲ (۱۹ مارچ ۲۰۱۴) نمایشگاه عکس کنار جاده ای را بمناسبت 24 حوت٬ سالروز قیام شکوهمند مردم هرات در مقابل نوکران روس٬ در شهر هرات راه اندازی نمود.

 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • Template.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 13.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • قابله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
Send Image