"انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۳ همراه با تعدادی از بستگان شهدای قتل عام کرهاله کنر محفل یادبودی را دراسد آباد ولایت کنر برگزار نمود. به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۵۸ نوکران روس ۱۲۶۰ تن از مردم مظلوم کرهاله را قتل عام نموده در گور جمعی مدفون کردند.

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • اجمل.jpg
 • داکتران.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • selaman.jpg
 • 14.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
Send Image