"انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۹۳ همراه با تعدادی از بستگان شهدای قتل عام کرهاله کنر محفل یادبودی را دراسد آباد ولایت کنر برگزار نمود. به تاریخ ۳۱ حمل ۱۳۵۸ نوکران روس ۱۲۶۰ تن از مردم مظلوم کرهاله را قتل عام نموده در گور جمعی مدفون کردند.

 • اجمل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 12.jpg
 • Template.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
Send Image