٢۰ قوس ١٣٩۳ (١۱ دسمبر ٢٠١۴): «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بخاطر یادبود از قربانیان دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون پلچرخی اکلیل گل گذاشت.
در این مراسم تعداد وسیع از فامیل های قربانیان شرکت نموده بودند که در سخنرانی های شان از خاطرات تلخ آن روزگار و ناپدید شدن عزیزان شان یاد نمودند.

 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • 13.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image