به تاریخ ۱۹ جدی ۱۳۷۹، طالبان ددمنش صدها هموطن مظلوم ما را در یکاولنگ بامیان با وحشت تمام قتل‌عام کردند. «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به خون پاک شهیدان معصوم سوگند یاد می‌کند که تا محاکمه و مجازات عاملان چنین جنایت نابخشودنی دست از تلاش و دادخواهی برنخواهد داشت.
فلم مستندی از مصاحبه نماینده «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از بازماندگان قتل‌عام یکاولنک.

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • Template.jpg
 • قابله.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 13.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • داکتران.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
Send Image