به تاریخ ۱۹ جدی ۱۳۷۹، طالبان ددمنش صدها هموطن مظلوم ما را در یکاولنگ بامیان با وحشت تمام قتل‌عام کردند. «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به خون پاک شهیدان معصوم سوگند یاد می‌کند که تا محاکمه و مجازات عاملان چنین جنایت نابخشودنی دست از تلاش و دادخواهی برنخواهد داشت.
فلم مستندی از مصاحبه نماینده «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از بازماندگان قتل‌عام یکاولنک.

 • 14.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • داکتران.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • اجمل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
Send Image