دیدار اعضای انجمن اجتماعی دادخواهان افغان با معلمان معترض در لیسه حبیبیه
ویدا احمد، رییس انجمن دادخواهان در حال صحبت با جمعی از معلمان معترض

«ما به وعده های میان تهی دیگر فریب نمیخوریم و تا برآورده شدن خواست های خویش به اعتصاب درسی خود ادامه میدهیم.»؛ شعاریست که با بر افراشتن آن از دو هفته بدینسو صدها معلم در لیسه های مختلف شهر کابل و دیگر ولایات کشور دست به اعتصاب زده و خواهان رسیدگی به مشکلات شان هستند.

از نظر اقتصادی، معلم از فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه بوده، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند. در کشوری چون افغانستان که اکثریت نفوس آن از نعمت سوادِ خواندن و نوشتن محروم هستند، معارف از بخش های کلیدی بشمار رفته، مستلزم سرمایه گذاری و گماشتن افراد مسلکی و دلسوز درآن میباشد.

در چهارده سال گذشته این مسئله کاملا برعکس بوده،در وزارت معارف کشور افرادی نصب شدند که نه تنها از معارف چیزی نمی دانستند و نه هم یک لحظه به فکر چگونگی حل مشکلات معلمان و شاگردان مکاتب بودند، بلکه پولهای هنگفتی را از این وزارت به جیب زدند.

وزراء سابق وزارت معارف همه به اختلاس و دزدی قسمت عمده بودجه این وزارت متهم هستند که با دادن آمار و ارقام دروغین در باره معارف خاک به چشم مردم زده اند.

امروز یکی از خواسته های معلمان معترض توزیع یک نمره زمین برای هر معلم در سراسر افغانستان است در حالیکه آصف ننگ معین سابق تخنیکی وزارت معارف در مصاحبه با رادیو آزادی گفته بود که نمراتی که قرار بود بین معلمان تقسیم شود از طرف «زورمندان» غصب شده است.

ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخوهان افغان» ضمن بر حق دانستن اعتراض معلمان سراسر کشور تاکید ورزید تا هر چه عاجل تر به خواست های معلمان کشور رسیدگی شده و نام های غاصبین زمین به زودترین فرصت افشا شود. معلمان معترض در مصاحبه با " انجمن اجتماعی داد خواهان افغان" خواست های خود را این گونه بیان کردند:

۱- اجرای ترفیعات استادان بدون در نظر داشت بست کمافی السابق.
۲- ازدیاد معاشات معه امتیازات مسلکی معلمین.
۳- تقلیل ساعات درسی معلمین با در نظرداشت سن و معیاد خدمت معلمین که قبلا وجود داشت.
۴- توزیع نمرات رهایشی طبق وعده ۱۳ میزان سال ۱۳۹۳ رئیس جمهور فعلی .
۵- ما به وعده های میان تهی دیگر فریب نمی خوریم و تا برآورده شدن خواستهای خویش به اعتصاب درسی خود ادامه میدهیم.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۰ جوزا ١۳٩۴ (۱۰ جون ۲۰۱۵)

 • 13.jpg
 • 12.jpg
 • داکتران.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • یمین.jpg
Send Image