۱۸ قوس ۱۳۹۵،کابل:محفل یادبود از قربانیان چهار دهه کشتار و جنایت در افغانستان! «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» و جمعی از خانواده های قربانیان،‌ محفل یادبود از قربانیان چهار دهه جنایت در افغانستان را در پولیگون های پلچرخی کابل به مناسبت دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر و هفته قربانیان ترتیب دادند. این برنامه در نزدیکی گورهای دسته جمعی کشتارگاهای پولیگون و در کنار بنای یادبود ۵۰۰۰ قربانی رژیم خلق و پرچم برگزار گردید.

سیما یکی از هواخواهان «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» شعری زیر نام «پولیگون» را به یاد هزاران شهید بی مزار در این برنامه دکلمه نمود.

سخنان خانم لیلی در لینک زیر:


انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۴ قوس ١۳٩۵ (‍۱۴ دسمبر ۲۰۱۶)

 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • اجمل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • 14.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image