۱۸ قوس ۱۳۹۵،کابل:محفل یادبود از قربانیان چهار دهه کشتار و جنایت در افغانستان! «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» و جمعی از خانواده های قربانیان،‌ محفل یادبود از قربانیان چهار دهه جنایت در افغانستان را در پولیگون های پلچرخی کابل به مناسبت دهم دسمبر روز جهانی حقوق بشر و هفته قربانیان ترتیب دادند. این برنامه در نزدیکی گورهای دسته جمعی کشتارگاهای پولیگون و در کنار بنای یادبود ۵۰۰۰ قربانی رژیم خلق و پرچم برگزار گردید.

سیما یکی از هواخواهان «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» شعری زیر نام «پولیگون» را به یاد هزاران شهید بی مزار در این برنامه دکلمه نمود.

سخنان خانم لیلی در لینک زیر:


انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۴ قوس ١۳٩۵ (‍۱۴ دسمبر ۲۰۱۶)

 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • اجمل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 7.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
Send Image