به تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۵ به شفاخانه چهارصد بستر کابل حمله صورت گرفت که به گفته رسانه ها ۳۰ تن کشته و ۵۰ تان دیگر زخم برداشتند. این حمله حوالی ساعت ۹ صبح آغاز و الی ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر ادامه داشت. طبق معمول یک جریان جنایتکار باید مسئولیت این حمله را بدوش می گرفت، این بار داعش مسئولیت را پذیرفت.

دولت ع و غ نیز مانند گذشته با نکوهش کردن حادثه اکتفا نموده و عوامل آن را افشا نساخت. پارلمان نیز با استیضاح وزیر داخله، دفاع و رییس امنیت ملی پول به جیب و خاک بر چشم مردم زد. رای تایید به کسانی که کوچکترین کار در جهت تامین امنیت کرده نمی توانند فقط از سوی کسانی داده می شود که خود در جنایت شریک بوده و یا سهمی از نظام مافیایی داشته باشند. صد ها خانواده قربانیان این حادثه هر روز در ماتم از دست دادن عزیزان خود خون می گریند و هیچگاه قصابان فرزندان خویش را نخواهند بخشید.

عکس تعدادی از شهدای حادثه شفاخانه ۴۰۰ بستر:انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۶ حمل ۱۳۹۶ – ۵ اپریل ۲۰۱۷
 • selaman.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • اجمل.jpg
 • 13.jpg
 • یمین.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 12.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
Send Image