در اول ثور 1396روز جمعه حوالی ساعت یک بعد از ظهر، حمله انتحاری توسط طالبان در قول اردوی 209 شاهین صورت گرفت. به گفته رسانه های 130 تن کشته و 160 تن دیگر زخم برداشتند. ولی شاهدان عین آمار تلفات را بالاتر از این می دانند.

این اولین بار نیست که حمله بر مناطق نظامی و غیر نظامی صورت می گیرد در هر حمله بالاتر از صدها تن قتل عام می شوند. مسئله دردآور اینست که در هر حمله به طور اغلب فقیرترین افراد جامعه کشته، زخمی و دربدر می گردند.

سران دولت وحشت ملی بعد از هر حادثه ای بدون این که آب از آب تکان بخورد تمام راه ها را به روی ترافیک مسدود نموده برای گرفت عکس و تبلیغات به دیدار زخمی های حادثه می روند و یا هم مثل هر شهروند عادی کشور حمله را نکوهش کرده و به خاطر خاموش کردن مردم فقط کمیسیون را تشکیل داده که تا به امروز هیچ کمیسیونی نتیجه یافته هایش را با مردم در میان نگذاشته است و اگر چیزی را هم گفته فقط برای باج گیری از جناح مخالف و یا هم نکات بی ارزش و مطابق میل دولت را بیان داشته است.

هموطنان عزیز تا زمان که ما دست روی دست گذاشته و فقط به برکناری یکی دو وزیر و والی بسنده بدانیم، روزگار ما همینطور عبث خواهد بود. بایست برای محاکمه جنایتکاران جنگی از هر دور و قوم و قماش متحد شویم. بدون تحقق عدالت، هیچ صلح و رفاهی را نخواهیم دید.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
4 ثور 1396 – 24اپریل 2017
 • داوود سرمد.jpg
 • Template.jpg
 • selaman.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یمین.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 13.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 7.jpg
 • داکتران.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • قابله.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image