حادثه خونین ۱۰ جوزا در سرک ۱۷ وزیر اکبر خان بار دیگر صد ها خانواده را به ماتم نشانده و گلیم غم را در خانه های هموطنان ما پهن ساخت. فاجعه به اندازه عمیق و دردناک بود که تنها آمار رسمی ارقام کشته شدگان را ۱۰۰ نفر و زخمی ها را حدود ۷۰۰ نفر اعلام کردند.

مانند همیشه این بار نیز غیرنظامیان قربانی اصلی این فاجعه هستند، برادر، خواهر، پدر و مادری که برای دریافت لقمه نانی راهی محل کارشان بودند، در این حادثه به خون نشستند. حکومت شاریده ع و غ نیز چون گذشته با ابراز تاسف و گماشتن چند چوب دست مزدور خود برای تحقیق در مورد حادثه اکتفا نموده و معامله دیگری را با برادران تروریست شان انجام خواهند داد.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان باور دارد، تا زمانی که جنایتکاران جنگی و قصابان مردم در این نظام مافیای حضور داشته باشند، مردم هرگز روی صلح و بهروزی را نخواهند دید. تجربه تمام کشور ها نشان میدهد که با قربانی کردن عدالت هیچگاه صلح بدست نمی آید. آنانی که تا دیروز با راکت های کور شان فرش خون را در کابل جاری می ساختند، نمی توانند به فرشته های صلح مبدل شوند. یگانه راه رهایی از این همه مصایب بسیج عمومی برای محاکمه جنایتکاران است که در حال حاضر نیز سرنوشت ما را با سیاهی رقم می زنند. این خواست برحق خانواده های قربانیان و تمام مردم افغانستان است.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
15 جوزا 1396 – 6 جون 2017
 • یمین.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • Template.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • اجمل.jpg
Send Image