فیض الدین برادر شهید زمان الدین
فیض الدین برادر شهید زمان الدین

به تاریخ ۱۰ جوزای ۱۳۹۶ در نزدیکی چهارراهی زنبق انفجار مهیب صورت گرفت که در ۶۰۰ تن کشته و زخمی شدند.

گزارشگر «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به دیدار چندین خانواده قربانی این رویداد رفته تا در دل آنان را از نزدیک بشنود.

زمان الدین فرزند نورالدین، تکسی رانی بود که یکجا با دو سرنشین دیگر به شهادت رسید. او با درآمد کم خود زندگی خانواده شش نفری اش را پیش می برد. شهید زمان الدین که باشنده اصلی لوگر بود، فعلا در قلعه زمان خان شهر کابل یکجا با برادرش در یک خانه کرایی زندگی می کرد. وی تلاش می ورزید تا کودکانش باسواد شده و تحصیلات داشته باشند ولی به این آرزویش نرسید.فیض الدین، برادر شهید زمان الدین می گوید:

«زمان دو دختر و دو پسر دارد: هدیه، صبرینا، الهام و عثمان. طفل کلان آن ۱۰ ساله و خوردترینش ۳ ساله است. در این حادثه، هم زمان را از دست دادیم هم سرمایه اش را که همان تکسی بود.»

فرزندان شهید زمان
فرزندان شهید زمان

سپس درحالی که گلویش را بغض فرا گرفته بود، ادامه داد:

«من هم تکسی ران هستم. وقتی صدای انفجار را شنیدم، از پیش می فهمیدم که برادرم به طرف شهرنو رفته، برایش زنگ زدم، تلفنش کار نمی داد. رفتم به طرف محل حادثه، موتر برادرم کاملا از بین رفته بود و از مرده و زنده برادرم خبری نبود. به چندین شفاخانه سر زدم و بالاخره از شفاخانه ۴۰۰ بستر جسدش را به دست آوردم. نصف تنه اش نبود و از پایش که نشانی داشت، شناختم. من حداقل نیم بدنش را یافتم ولی زیاد فامیل هایی بودند که هیچ اثری از جسد خویشاوندان شان نبود. همه مردم برای پیداکردن جسدها سرگردان بودند، از بعضی ها اصلا پیدا نشد.»

و در اخیر می افزاید:

«فقط خواستم به عنوان عضو فامیلش این است که به تمام جنایتکاران جزا داده شود.»

تکسی شهید زمان، یگانه سرمایه آن که در انفجار از بین رفته است
تکسی شهید زمان، یگانه سرمایه آن که در انفجار از بین رفته است

حضرت گل مسرور، ۲۲ ساله، یکی دیگر از قربانیانی است که یکجا با پسر کاکایش، بابه الله در این انفجار جان باخته اند. حاجی گل مسرور، برادر شهید حضرت گل روزگار تلخ شان را چنین بیان می دارد:

«برادرم با دختر عمه ام نامزد شده بود. در جنگ که بین تنظیم ها در ولایت کاپیسا در اثر اصابت چره راکت یک دستش فلج شد. فعلا در بلاک ۵۴ مکروریان کهنه چوکیدار بود. پسر کاکایم، بابه الله همچنان در همان جنگ کاپیسا هر دو پای خود را از دست داده بود، یکجا با برادرم برای گرفتن معاش خود به بانک رفته بودند. بابه الله عروسی کرده بود، یک دخترک یکونیم ساله داشت. برای کار به کابل آمده بود و در اینجا موچی گری می کرد. هردو یکجا به شهادت رسیدند.»

بعد، ادامه داد:

«بعد از فهمیدن انفجار، به محل حادثه رفتم و دیدم که تمام موتر ذوب شده بود. دو جسد توته توته شده را در یک تابوت گذاشتیم چون شناسایی بسیار مشکل بود، ولی دو جنازه برای شان گرفتیم.»

در اخیر، حاجی گل علاوه می کند:

«این دولت، دولت مردمی نیست. به فکر ملت نیست و هر جنایتی که در مقابل ما شود، خاموش نشسته و تماشا می کند.»انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۹ سرطان ۱۳۹۶ – ۳۰ جون ۲۰۱۷
 • یمین.jpg
 • قابله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 13.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 14.jpg
 • Template.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
Send Image