به تاریخ ۱۶ اسد ۱۳۹۴ در شاه شهید کابل، حوالی ساعت ۱ شب، انفجار نیرومند رخ داد که در اثر آن بیشتر از ۴۰۰ فامیل جان عزیزان شان را از دست دادند، زخمی شدند و خسارات مالی به آنان وارد گردید.

در ۱۵ اسد ۱۳۹۶ فامیل های قربانیان در خرابه های که از آن حادثه باقی مانده است از شهدای خود گرامیداشت به عمل آوردند و خواهان عدالت شدند. دولت وحشت ملی مانند سایر حوادث هولناک دیگر که هرروز در گوشه و کنار کشور ما اتفاق می افتد در دو سال گذشته نسبت به این سانحه هم بی تفاوت بوده و کوچکترین اقدامی برای برقراری عدالت نکرده است.

کاکا ظاهر پدر دو پسر جوانیست، به نام های عبدالله و مسعود، که در این حادثه به شهادت رسیدند. این مرد در کنار از دست دادن پسرانش خانه و زندگی آرامی خود را هم از دست داده است.

کاکا ظاهر در جریان سخنان خود که در برنامه گرامیداشت ابراز نمود گفت: «من دو پسر خود را از دست دادم ولی هیچگاه قاتلان شان را نمی بخشم و نه فراموش می کنم. تا زمانی که قاتلان شان را به میز محکمه کشانده نشود آرام نمی شوم. از دولت فاسد و مافیایی که بخاطر قدرت بین هم کشمکش دارند هیچ انتظار ندارم چون وعده ها این دولت به خاطر رسیدن به عدالت دورغین و فریبکارانه می باشد. بعد از حادثه شاه شهید قتل عام های بیشمار دیگر در گوشه و کنار کشورم صورت گرفته و هنوز هم ادامه دارد، به یکی آن ها هم رسیدگی نشده است.»

مامایی عبدالله و مسعود چنین گفت: «فامیل خواهرام بعد از حادثه همه چیز خود را از دست داد، زندگی آرام غریبانه خود را... از دولتی که به کوچکترین خواست های ملت خود رسیده نمی تواند نباید انتظار داشته باشیم که صلح، آرامی و امنیت را بیاورد.»

ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بعد از ابراز همدرد با فامیل های قربانیان افزود: «تا زمان که ما و شما متحد نشویم و یکجا و همصدا در برابر خاینان ملی مبارزه نکنیم و در کنار مردم رنجدیده خود، در کنار کاکاظاهرها ایستاده نشویم، نمی توانم که روی صلح، آزادی و امنیت را ببینیم.»

برنامه با رفتن به مزار شهدا شاه شهید پایان یافت.انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۹ اسد ۱۳۹۶ – ۱۰ آگست ۲۰۱۷
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
Send Image