امروز چهار سال از انتشار نام ۵۰۰۰ هموطن قربانی ما موسوم به «لیست مرگ» که در همین پولیگونها توسط جلادان خلقی و پرچمی بعد از شکنجه های طاقت فرسا زنده به گور شدند، میگذرد.

هموطنان شهید ما که تنها جرم شان نپذیرفتن غلامی بود، جان دادند. هرگز سرتسلیم در برابر نوکران روس خم نکردند.

جای بسا افسوس این است که قاتلان مادران، خواهران، برادران، پدران وسایر اعضای فامیل های ما نه تنها محاکمه نشدند، بلکه با همکیشان تنظیمی، طالبی و داعشی شان بار دیگر بر زخم های التیام نیافته ما حاکم شدند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» از همان بدو تاسیس تا اکنون راه های متعددی را که زمینه دایر نمودن یک محکمه ملی و بین المللی را به منظور رسیدگی به جنایات چهار دهه گذشته مهیا سازد، جستو کرده است.

جمع آوری و مستند سازی حوادث گوناگون، جمع آوری عکسهای شهدا، تهیه گزارش از زبان بازماندگان و فامیل های قربانیان، تحصن و راهپیمایی های متعدد، نمایشگاه های عکس کنار جاد ای در کابل و سایر ولایات، ساخت بنای یادبود برای قربانیان جنگ، چاپ و نشر کتاب و بروشورهای آگاهی دهنده، همکاری با نهاد های ملی و بین المللی برای محاکمه جنایتکاران ،تلاش برای پیاده شدن عدالت انتقالی و متحد ساختن وارثین شهدای برای دادخواهی و عدالت طلبی، بخشی از فعالیت های «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» بوده است.

با تاسف فراوان تلفات غیر نظامیان در گوشه و کنار کشور هر روز بیش از دیروز است بوده و کشتار و جنایت به اوجش رسیده است.

با سقوط حاکمیت ددمنشان طالبی و آمدن حکومت موقت، بازماندگان قربانیان انتظار میکشیدند که شاید جنایتکاران و قاتلان دیروز که فرزندان، مادران، پدران، خواهران و برادرشان را جوخه جوخه به کشتارگاه میبردند، به میز محاکمه کشانده شود، اما روزهای اندکی نگذشت که جنایتکاران خلقی و پرچمی، تنظیمی و طالبی نه تنها مورد بازپرسی قرار نگرفتند بلکه به بلندترین پست های دولتی نصب شدند و دوره جدیدی از جنایت و وحشت شروع شد. حال ازدولتی که خود از جنایتکاران و جلادن چهل سال گذشته متشکل گردیده انتظار پیاده شدن عدالت، فریب و خاک زدن به چشم مردم است.

تاریخ به ما ثابت ساخته است که چشم دوختن به کشوری خارجی به منظور تامین عدالت و صلح سراسری بیهوده بوده و تنها راه حل متحد، یکپارچه شدن و ایستادگی در مقابل جنایتکاران و ددمنشان می باشد.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۸ سنبله ۱۳۹۶ – ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷

 • یمین.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 13.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image