به تاریخ ۲۸ سنبله ۱۳۹۶ «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با جمعی از فامیل های قربانیان در پولیگون پلچرخی یاد شهدا را گرامیداشتند.

محفل با شعری آغاز گردید و سپس آقای کبیر فلسفه و خانم افغانی از بازماندگان شهدا، اکلیل گل را به احترام تمامی جانباختگان کشور پای منار یادبود از شهدای بی مزار، گذاشتند.

محفل با سخنرانی خانم ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی داد خواهان افغان» ادامه یافت.

وی در بخش از سخنان خود گفت:

«وقتی این لیست پنجهزار قربانی دست‌نشاندگان روس‌ها را می‌بینیم، متوجه می‌شویم که این خاینان بهترین فرزندان و روشنفکران کشور ما را از بین برده اند. اگر امروز افغانستان اینگونه از وجود روشنفکران آزادیخواه تهی شده است و به سرزمین آزاد برای تاخت و تازهای بنیادگرایان طالبی، تنظیمی و داعشی تبدیل شده است، دلیلش در خیانت خلقی‌ها و پرچمی‌ها نهفته است. آنان تا توان داشتند معلم، محصل، داکتر، انجینر، استاد پوهنتون ‌کشتند و اگر تعدادی هم از چنگ آنان نجات یافته فرار کردند توسط تنظیم‌ها در داخل کشور و دیار مهاجرت قتل عام شدند...»

وی افزود: «تا زمانی که ما و شما متحد نشویم روی صلح آرامی را نخواهیم دید، با این که بارها دولت فاسد جار می زدند که با صلح نموده، با گلبدین و طالبان مردم آرام می شوند. همه این را می دانستند که فقط این حرف ها فریب بیش نیست. عملا دیدم که صلح با گلبدین نه تنها برای مردم ما امنیت نیاورد که انتحار و هزاران جنایت دیگر در کابل و ولایات افزایش پیدا نموده است.

هموطنان عزیز به این جار زدن های دولت فاسد گوش ندهید چیز که بادار شان امر نمایند همان می شود بیاید که متحدانه همه این جانیان را به میز محکمه بکشانیم.»

سخنران دیگر برنامه آقای کبیر فلسفه یکی از شخصیت‌های باوجدان و انقلابی بود که سال‌های از عمر خویش را در زندان‌های رژیم دست‌نشانده روس‌ها با شکنجه‌های غیرانسانی به سر رسانیده است.

آقای فلسفه چنین گفت: «تعداد زیاد همقطارانم را در همین پولیگون ها زنده به گور شده اند. هر شب ما زندانیان شاهد بودیم که از هر اطاق با لیست که در دست داشتند ۲۰ الی ۳۰ نفر را با خود می بردند و دیگر از سرنوشت شان خبری نمی شد.»

آقای نواب یکی از باشندگان شهر کهنه هم در این برنامه خاطرات خود را از دوران حاکمیت تنظیم ها بیان نمود. شهر کهنه کابل در زمان حاکمیت تنظیم ها بیشترین آسیب را دیده است. کوچه کوچه ای این منطقه شاهد قتل، شکنجه، تجاوز بر زنان، چورو چپاول گروه‌های تنظیمی و راکت پرانی های حزب اسلامی است.

آقای نواب در بخش از خاطرات خود گفت: «هیچگاه حاضر نیستم که قاتل پدر و بی سرپناه شدن فامیلم را ببخشم. این جنایتکاران باید همه شان به میز محاکمه کشانده شوند. چون هنوز هم به جنایت خود ادامه می دهند.»

محفل با دکلمه شعر از داوود سرمد یکی از شاعران انقلابی و آزادیخواه کشور که در زمان حاکمیت خلقی ها دستگیر و بعد از شنکجه به قتل رسیده و نامش در بین دیگر شهدایی آزادیخواه کشور در لیست ۵۰۰۰ موجود است، پایان یافت.

توی که پشت تو می لرزد از تصور مرگ

منم که زندگی دیگریست اعدامم

عقاب زخمی ام و می توانیم کشتن

مگر محال بود لحظه ی کنی رامم

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۴ میزان ۱۳۹۶- ۲۶ سپتمبر ۲۰۱۷

 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • اجمل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
Send Image