به تاریخ ۳ سنبله ۱۳۹۶ در مسجد امام زمان واقع قعله نجارها حمله انتحاری صورت گرفت که در آن حدود ۴۸ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. حسب معمول باید یکی از باند های تروریستی مسوولیت این حادثه را بدوش می گرفت و این بار داعش مسوولیت پذیرفت.

قبرستان شهدایی مسجد امام زمان
قبرستان شهدایی مسجد امام زمان

مریم ۱۹ ساله یکی از قربانیان این حادثه بود. مادر مریم با چشمان پر از اشک از آن روز چنین حکایت می کند:

«روز جمعه بود مریم همراه با خواهر خود مهریه به طرف مسجد رفت، بعد از یک ساعت از طریق تلویزون خبر شدیم که بالای مسجد حمله صورت گرفته است، برادر و پدراش با وارخطایی به آنجا رفتند. پولیس برای شان اجازه نزدیک شدن به محل حادثه را ندادند، از ساعت ۱:۲۰ الی ۵ عصر جنگ جریان داشت و بعد از ختم جنگ پدر و برادر مریم فهمیدند که مریم و مهریه را به شفاخانه وزیر اکبر خان انتقال داده اند. وقتی آنجا رسیدند جسد مریم را در سردخانه شفاخانه یافتند. مهریه نیز یک دست و پایش به شدت زخمی شده بود.»

مادرش از زبان دختر کوچک خود مهریه که ده سال دارد، حادثه را چنین بیان می کند:

مهریه
مهریه

«همه زنان در منزل دوم مسجد مصروف دعا بودند. یکباره متوجه شدیم که چیز آهنی به سوی ما پرتاپ شد. همه سر و صدا را به راه انداختند و به طرف دروازه دویدند، مریم هم تا یک جای فرار کرد ولی متوجه شد که من هم با او هستم دوباره برگشت تا مرا با خود ببرد. در عقب ما متوجه شدم دو مرد آمد. مریم مرا از کلکین که شیشه اش در همین حادثه شکست بود داخل کرد و گفت از همین جا هر شکل که می شود فرار کن من وقتی بیرون شدم دوبار پشت سرم را نگاه کردم که خواهرم مریم را چه شد، دیدم که مریم افتاده به روی زمین کسی از پاهایش کش می کند و او را نزدیک جسد های دیگر می برند.

بعد از آن من نمی دانم چی شد، وقتی فهمیدم که یک دست و پایم زیاد درد می کند ولی نمی دانستم چی شده است»

فامیل مریم و مهریه در تایمنی کابل در یک خانه کرایی زندگی می کنند و پدر شان عبدالحمید مصروف کار مزدوری است. که گاه کار برایش پیدا می شود و زمانی هم نه، برادر بزرگتر از مریم صنف ۱۱ مکتب است و یک خواهر و یک برادر کوچک دیگر نیز دارند.

در اخیر مادر مهریه و مریم برای ما گفت:

« زندگی فقیرانه ولی آرام داشتیم، این خاینان یک دخترم را کشتند و دختر دیگرم را معیوب ساختند، شفاخانه به شفاخانه سر گردان می گردم که مهریه را تداوی کنیم و حال هم به کمک بعضی از فامیل های ما برای تداوی به پاکستان بردند. ما را تباه کردند، خدا خود شان را هم تباه کند.»

خانه شهید مریم
خانه شهید مریم

فوزیه ۲۰ ساله دختری دیگر بود که درین حادثه به شهادت رسید. پدرش خلیل الله برای گزارشگر انجمن چنین می گوید:

« من، خانم و دخترم فوزیه همان روز برای ادای نماز به مسجد رفتیم، بعد از چند دقیقه از شروع شدن نماز، بالای مسجد حمله صورت گرفت. من خیلی وارخطا شده بودم چون یک پایم هم زخم برداشت. فرار کردم، بعد از چند لحظه متوجه شدم که خانم و دخترم در داخل مسجد گیر مانده اند. بعدا فهمیدم که خانمم زخمی و دخترم شهید شده است.

ما صدایی فیر را از بیرون شنیدیم و بعد صدایی انفجار بلند شد. همه مردم وقتی فرار می کردند، از دروازه مسجد فرار کرده نمی توانستند، از پشت مسجد فرار می کردند، من هم از آنجا بیرون شدم.»

خلیل الله با نا امیدی ادامه میدهد:

«دولت اصلا به فکر مردم نیست که چی می شوند. فقط در هر انتحاری و یا جنگ مردم مظلوم کشته می شوند و بس. غنی و عبدالله به فکر تقسیم چوکی و پول بین خود هستند. ما مردم غریب که بالایم ما چی ظلم است کسی به آن فکر نمی کند.»

عکس و لیست تعدادی از شهدا و زخمی های مسجد امام زمانلیست شهدای حمله بر مسجد امان زمان

لیست زخمیان حمل بر مسجد امام زمان

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۸ میزان ۱۳۹۶ – ۲۰ اکتوبر ۲۰۱۷

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • قابله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • selaman.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 13.jpg
 • اجمل.jpg
 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
Send Image