نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ

‍«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» برای اولین بار نمایشگاه عکس قربانیان جنگ و جنایت چهار دهه گذشته را در مرکز ولسوالی یکه اولنگ ولایت بامیان برگزار نمود. روز نخست این نمایشگاه قبلا در مرکز ولایت بامیان برگزار گردیده بود.

 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ

‍در این برنامه، در کنار سایر عکس ها، تصاویر قربانیان قتل عام یکه اولنگ که به دست طالبان وحشی تیر باران شده بودند، نیز به چشم میخورد. خانواده های قربانیان و مردم محل با اشتراک وسیع در این برنامه از آن استقبال نموده و خواهان محاکمه عاملان این فاجعه شدند.

‍«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با همکاری خانواده های قربانیان و جوانان یکه اولنگ این برنامه ها را راه اندازی نمود، که هدف از آن بلند کردن فریاد دادخواهی مردم ما برای محاکمه جنایتکاران و تامین عدالت است.

 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان در شهر یکاولنگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان درشهر یکاولنگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان درشهر یکاولنگ
 نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان درشهر یکاولنگ
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • قابله.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
 • اجمل.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 7.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image