تا محاکمه عاملان قتل عام افشار آرام نمی گیریم

‍در۸ ثور ۱۳۷۱، تنظیم های هشت ثوری وارد کابل شدند. هر تنظیم برای به دست آوردن چوکی و قدرت در گوشه و کنار کابل حکومت خود را ایجاد کرده بودند. در طول پنچ سال حاکمیت شان جنایات بی شمار در حق ملت ما انجام دادند، کوبیدن میخ بر فرق مردم، بریدن پستان زنان، تجاوز جنسی، سوختاندن مردم در کانتینرها، چور و چپاول موزیم کابل و تمام دارایی های کشور و قتل ۷۵ هزار کابل می باشد.

‍یکی دیگر از جنایات تنظیم های هشت ثوری قتل عام مردم افشار بود که در ۲۲ دلو ۱۳۷۲ بر آنجا یورش بردند. این جانیان تمام دارایی مردم را چور نمودند، به ناموس مردم دست درازی کردند، اکثریت مردان را به رگبار بستند و تعدادی را هم با خود به اسارت بردند، اسرای که زنده ماندند از اثر شکنجه های مختلف با تکلیف شدید روانی دچار شدند.

‍«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همیشه تلاش نموده صدای قربانیان و مردم بلاکشیده ما باشد. بنا تعداد از عکس و لیست این قتل عام را به مناسبت یادبود از شهدای قتل عام به نشر می رسانیم.

 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
Send Image