‍به تاریخ ۲۱ حمل ۱۳۹۹، پنج تن از کارمندان بانک مرکزی در مسیر راه اسلام قلعه توسط طالبان اختطاف و به شهادت رسیدند. این جنایت در حالی اتفاق افتاد که یک روز قبل دولت افغانستان تعدادی از زندانیان طالب را رها نمود.

 رهایی زندانیان طالب جنایت دیگری آفرید

‍از چندین ماه بدینسو، شاهدیم که دهن امریکا و دولت افغانستان و همچنان چوکران شان کف کرده، از گفتگو و امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان و نشست بین الافغانی صحبت می کنند، و بدینوسیله می خواهند به مردم امید کاذب صلح را بدهند. اما واقعیت تلخ این است که تمام این سروصداها فقط پاشیدن خاک به چشم مردم ما و بخصوص خانواده های قربانیان می باشند.

 رهایی زندانیان طالب جنایت دیگری آفرید

‍افراد آگاه کشور و «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» ابراز داشته اند که مردم رنجدیده ما فریب تبلیغات خاینان و جنایتکاران جنگی را نخورده و می دانند که صلح در کار نیست و هر بار این معامله ها قربانی بیشتر از فرزندان عزیز کشور ما می گیرند.

‍پس بیایید متحدانه به جنگ این همه بی عدالتی ها برویم تا دیگر هرروز جوانان رشید خود را از دست ندهیم. بار رهایی از این همه مصایب بر دوش مردم افغانستان است و بس!

 رهایی زندانیان طالب جنایت دیگری آفرید
 رهایی زندانیان طالب جنایت دیگری آفرید
 رهایی زندانیان طالب جنایت دیگری آفرید
 • 7.jpg
 • اجمل.jpg
 • Template.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 13.jpg
 • یمین.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 14.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 12.jpg
 • selaman.jpg
Send Image