‍به تاریخ ۲۲ سنبله ۱۳۹۹ "انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" به کمک بستگان قربانیان جنگ، نمایشگاه خیابانی عکس را که بیان جنایات دوره دهشت و بربریت طالبان از سال ۱۳۸۱ تا کنون بود در پارک شهرنو کابل به نمایش گذاشت. بیشترین تصاویر قربانیان از رویدادهای دلخراش انتحار و انفجار بدست طالبان بود.

‍ انجمن بیش از ۹۰۰۰ قطعه عکس از دوره جنایات خلق و پرچم، تنظیم های هشت ثوری و طالبان، نیرو های نظامی امریکا/ناتو و دولت را جمع‌آوری نموده، ولی امروز ۴۰۰۰ قطعه آنرا به نمایش گذاشت که بیان جنایات طالبان بود.

‍این نمایشگاه از سوی بازدیدکنندگان مورد استقبال قرار گرفت.

‍یکتن که عضوی از خانواده اش شامل تصاویر قربانیان بود، گفت: «اگر یک دولت مردمی می‌داشتیم قبل از این که با آدمکشان طالب به میز مذاکره می‌رفت به خون‌های ریخته شده‌ی این شهدا رسیدگی می‌کرد و خواست خانواده‌های آنان را می‌شنید. حال دولت فقط برای معامله با طالبان رفته و بس.»

‍موضع قاطع "انجمن اجتماعی دادخواهان افغان" اینست که تا زمانی که عدالت تامین نشود صلح دایمی در افغانستان تامین نخواهد شد. با زیرپا کردن عدالت و خواست بازماندگان قربانیان، جنگ طولانی‌تر و دهشتناک‌تر خواهد گشت و این را در عمل تجربه کرده‌ایم.

‍باید مردم ما متحد شوند و تمام جنایتکاران چهار دهه را خلع قدرت، خلع سلاح و بعد به میز محاکمه بکشانند، فقط آنزمان می‌توان از صلح دایمی و خوشبختی صحبت کرد. در نبود عدالت هرگونه نشست‌هایی به‌اصطلاح صلح محکوم به شکست است.

 • صادق یاری.jpg
 • 7.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • داکتران.jpg
 • یمین.jpg
 • 14.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • Template.jpg
 • قابله.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image