‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • 14.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • اجمل.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • قابله.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
Send Image