‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • selaman.jpg
 • قابله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • داکتران.jpg
 • 12.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • اجمل.jpg
 • 13.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 14.jpg
Send Image