‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • شهید احسان الله.jpg
 • 7.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 14.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • Template.jpg
Send Image