‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • یمین.jpg
 • Template.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • 13.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • داکتران.jpg
 • اجمل.jpg
 • 7.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
Send Image