‍به تاریخ ۲۴ سنبله ۱۳۹۹ ویدا احمد رییس «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» مهمان برنامه «صبح زندگی» تلویزیون یک بود که در مورد نمایشگاه عکس قربانیان جنایات طالبان که انجمن اخیرا در شهر نو کابل راه‌اندازی نموده بود صحبت کرد.

 • شهید ساحل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 12.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
Send Image