تا محاکمه عاملان قتل عام افشار آرام نمی گیریم

‍به تاریخ 22 دلو 1372 (11 فبوری 1993) در اثر هجوم تنظیم های هشت ثوری بر منطقه افشار کابل صدها هموطن مظلوم ما با وحشت تمام قتل عام شدند. ددمنشان تنظمی حتی اجازه دفن اجساد را هم به بازماندگان قربانیان نمی دادند. که بالاخره بعد از ده روز با تلاش نزدیکان قربانیان، اجساد شهدا در گور جمعی به خاک سپرده شدند

تا محاکمه عاملان قتل عام افشار آرام نمی گیریم

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با انتشار تصاویر و لیست تعدادی از قربانیان این جنایت نابخشودنی، به خون پاک شهیدان سوگند یاد می کند. که تا محاکمه عاملان اصلی چنین جنایات دست از .دادخواهی برنخواهد داشت

تا محاکمه عاملان قتل عام افشار آرام نمی گیریم
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • selaman.jpg
 • اجمل.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 7.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 12.jpg
Send Image