تا محاکمه عاملان قتل عام افشار آرام نمی گیریم

‍به تاریخ 22 دلو 1372 (11 فبوری 1993) در اثر هجوم تنظیم های هشت ثوری بر منطقه افشار کابل صدها هموطن مظلوم ما با وحشت تمام قتل عام شدند. ددمنشان تنظمی حتی اجازه دفن اجساد را هم به بازماندگان قربانیان نمی دادند. که بالاخره بعد از ده روز با تلاش نزدیکان قربانیان، اجساد شهدا در گور جمعی به خاک سپرده شدند

تا محاکمه عاملان قتل عام افشار آرام نمی گیریم

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» با انتشار تصاویر و لیست تعدادی از قربانیان این جنایت نابخشودنی، به خون پاک شهیدان سوگند یاد می کند. که تا محاکمه عاملان اصلی چنین جنایات دست از .دادخواهی برنخواهد داشت

تا محاکمه عاملان قتل عام افشار آرام نمی گیریم
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • قابله.jpg
 • اجمل.jpg
 • selaman.jpg
Send Image