«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ٢١ قوس ١٣٩٢ (١٢ دسمبر ٢٠١٣) بخاطر یادبود از قربانیان دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون پلچرخی اکلیل گل گذاشت.

در این مراسم تعداد وسیع از فامیل های قربانیان شرکت نموده بودند که در سخنرانی های شان از خاطرات تلخ آن روزگار و ناپدید شدن عزیزان شان یاد نمودند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» صدها تصویر از شهدایی را که اخیرا نام‌های ٥٠٠٠ تن آنان در «لیست مرگ» منتشر شد در ساحه‌ پولیگون که در زمان نوکران روس میدان کشتار و زنده بگور کردن انسانهای بیگناه بود، نصب نموده تعهد سپرد که تا محاکمه عوامل این جنایات آرام نخواهد نشست.

تصاویر در سایت فلکر

 • اجمل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • قابله.jpg
 • Template.jpg
 • یمین.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • داکتران.jpg
 • 14.jpg
Send Image