«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ٢١ قوس ١٣٩٢ (١٢ دسمبر ٢٠١٣) بخاطر یادبود از قربانیان دوره سیاه میهنفروشان خلق و پرچم بر قبرهای جمعی جانباختگان در پولیگون پلچرخی اکلیل گل گذاشت.

در این مراسم تعداد وسیع از فامیل های قربانیان شرکت نموده بودند که در سخنرانی های شان از خاطرات تلخ آن روزگار و ناپدید شدن عزیزان شان یاد نمودند.

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» صدها تصویر از شهدایی را که اخیرا نام‌های ٥٠٠٠ تن آنان در «لیست مرگ» منتشر شد در ساحه‌ پولیگون که در زمان نوکران روس میدان کشتار و زنده بگور کردن انسانهای بیگناه بود، نصب نموده تعهد سپرد که تا محاکمه عوامل این جنایات آرام نخواهد نشست.

تصاویر در سایت فلکر

 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • داکتران.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • اجمل.jpg
 • 12.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • یمین.jpg
Send Image