به ادامه برنامه های تجلیل از «هفته قربانیان»، «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به تاریخ ٢٣ قوس ١٣٩٢ (١٤ دسامبر ٢٠١٣) نمایش عکس کنارجاده‌ای را از چهارراهی ترافیک الی چهارراهی تایمنی کابل راه انداخت. صدها عکس از قربانیان بیش از سه دهه جنگ و جنایات خلق و پرچم، تنظیم های جهادی، طالبان و نیروهای امریکایی و ناتو به نمایش گذاشته شد.

انجمن در ضمن هزاران نسخه از یک اطلاعیه را به عابران توزیع نمود که در آن از بازماندگان قربانیان خواسته شده که تصاویر عزیزان شان و داستان های ستمگری هایی را که تجربه کرده‌اند در اختیار انجمن قرار دهند.

تصاویر در سایت فلکر

 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داکتران.jpg
 • یمین.jpg
 • 12.jpg
 • قابله.jpg
 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • Template.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image