در سیزدهمین سالیاد قتل عام وحشیانه طالبان در یکاولنگ بامیان، به تاریخ ١٩ جدی ١٣٩٢ (٩ جنوری ٢٠١٤) «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همراه با خانواده های قربانیان محفل بزرگی را در یکاولنگ برگزار نمود. درین محفل که بیش از دوهزار تن شرکت نموده بودند، ویدا احمد رئیس انجمن سخنرانی نموده به بازماندگان قربانیان تعهد سپرد که تا کشانیدن عاملان یکچنین فجایع به محاکمه از تلاش و دادخواهی دست برنخواهد داشت.

تصاویر بيشتر در سایت فلکر

 • اجمل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • 12.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • Template.jpg
 • قابله.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 7.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
Send Image