در سیزدهمین سالیاد قتل عام وحشیانه طالبان در یکاولنگ بامیان، به تاریخ ١٩ جدی ١٣٩٢ (٩ جنوری ٢٠١٤) «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» همراه با خانواده های قربانیان محفل بزرگی را در یکاولنگ برگزار نمود. درین محفل که بیش از دوهزار تن شرکت نموده بودند، ویدا احمد رئیس انجمن سخنرانی نموده به بازماندگان قربانیان تعهد سپرد که تا کشانیدن عاملان یکچنین فجایع به محاکمه از تلاش و دادخواهی دست برنخواهد داشت.

تصاویر بيشتر در سایت فلکر

 • داوود سرمد.jpg
 • 13.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • یمین.jpg
 • selaman.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
Send Image