نمایشگاه عکس انجمن در قصر دارالامان

۷ اکتوبر ۲۰۰۱ نیروهای امریکایی و ناتو زیر نام «حقوق بشر» و «مبارزه علیه تروریزم» به افغانستان هجوم آوردند تا لشکر سیاه طالبی و القاعده را سرکوب نموده و حکومت دست نشانده خود را حاکم سازند. اما طی ۱۳ سال حضور سیاسی و نظامی امریکا مردم ما روزگار سیاه تر از گذشته را تجربه کرده و هر روز قربانی می دهند.

پس از سقوط طالبان و ایجاد اداره تحت حمایت امریکا همه ناقضان حقوق بشر، جنایتکاران جنگی و تعداد تکنوکرات های بازگذشته از غرب در یک دولت مصلحتی گرد هم آمدند تا به گونه دیگر به جنایت، دزدی و آدمکشی خود ادامه دهند. درین مدت بمباردمان های نیروهای امریکایی جان هزاران هموطن بی گناه ما را گرفت، قاچاق مواد مخدر به شکل بی سابقه‌ی افزایش یافته که افغانستان را در صدر بدنام ترین کشور های جهان جا داده است، وحوش طالبی هر روز با انفجار و انتحار خون می مکند، امنیت و مصونیت به رویایی دست نیافتنی مردم تبدیل شده است، فساد دیگر حتی از اوج پا فراتر گذاشته و فاسدترین افراد در ارگان های اجرایی، عدلی و قضایی نصب گردیده اند.

با وجود این همه «دست آورد» های یاد شده، آنان به این بسنده نکرده و سند فروش وطن را با امریکا امضا نمودند. دولت سهامی با پا گذاشتن به خون هزاران قربانی نیروهای امریکایی ثابت ساخت که عدالت کوچکترین ارزشی برایش ندارد، چنانچه برجسته‌ترین ناقضان حقوق بشر و متهمان جنایات جنگی در هر دو تیم حضور دارند و مضحک به نظر میرسد اگر از همچو افراد توقع دادخواهی و تحقق عدالت را داشت.

هموطنان عزیز، انجمن اجتماعی دادخواهان افغان و خانواده های قربانیان باورمند است، که فقط به بازوی توانای مردم افغانستان میتوان روی صلح، برابری و عدالت را دید. نه نیروهای امریکایی و ناتو و نه هم دولت متشکل از جنایتکاران ارمغان آور خوشبختی برای مردم ماست.

 • 14.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • 7.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • selaman.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • Template.jpg
 • داکتران.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • قابله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 12.jpg
Send Image