فرخنده شهید

گزارش ها میرساند که محکمه استیناف رویداد قتل فرخنده کیفر مرگ را از متهمان این رویداد برداشته است و چهارتنی را که محکمه نُخستین به اعدام محکوم کرده بود، به بیست- بیست سال زندان محکوم کرده است.

همچنان گفته میشود که محکمه استیناف ازمیان هشت تن دیگر که از سوی محکمه نُخستین هریک به شانزده سال زندان محکوم شده بودند، یک تن را بنام عمران که متولی زیارت شاه دو شمشیره است برائت داده است.

با انتشار حکم محکمه استیناف در رابطه با پرونده قتل فرخنده ،قوه قضائیه و در مجموع دولت افغانستان یک بار دیگر نشان داد که نه تنها هیچ پایبندی به تامین عدالت در کشور ندارد بلکه در بیشتر موارد پشتیبان اصلی ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی میباشد.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۱ سرطان ١۳٩۴ (۲ جولای ۲۰۱۵)

 • شهید احسان الله.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 13.jpg
 • Template.jpg
 • 14.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • قابله.jpg
 • 7.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داکتران.jpg
 • یمین.jpg
 • 12.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
Send Image