حمله بر پارلمان افغانستان یک بار دیگر جان غیر نظامیان را گرفت
صائمه ۹ ساله که قربانی این حمله انتحاری شد

هفت نفر از حمله کنندگان انتحاری روز دوشنبه اول سرطان۱۳۹۴ برساختمان پارلمان افغانستان واقع در سرک دارلامان حمله نمودند.

این حمله خسارات جانی و مالی فراوانی را به ساختمان های نزدیک حادثه وارد نموده است.

به مجرد شنیدن صدای انفجار اعضای ولسی جرگه به مکان امن انتقال داده شدند و به سان گذشته هموطنان مظلوم ما قربانی این حمله شدند.

وزات صحت عامه میگوید که درین حمله ۳۱ تن زخمی و ۶ تن به شمول زنان و کودکان کشته شده اند که همه غیر نظامی میباشند.

این حمله در حالی صورت میگیرد که نمایندگان دولت افغانستان به امر مستقیم امریکا مشغول " مذاکره" با طالبان در کشور های مختلف اروپایی و آسیایی هستند و میخواهند با سهیم ساختن طالبان در حکومت، حلقه جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر را وسیع تر و مکمل تر سازند

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱ سرطان ١۳٩۳ (۲۲ جون ۲۰۱۵)

 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 13.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • اجمل.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • Template.jpg
 • 12.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • یمین.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • selaman.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • قابله.jpg
Send Image