به تاریخ ۴ سنبله ۱۳۹۵ بار دیگر جنایتکاران حادثه آفریده و مردم ما را در سوگ از دست دادن عزیزان شان نشاندند. حمله انتحاری که ساعت ۷:۳۰ شام بالای پوهنتون امریکایی افغانستان صورت گرفت، منجر به شهادت و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ تن از محصلان و استادان این پوهنتون و سربازان پولیس گردید.

طبق معمول غنی باز هم به بالین زخمی ها رفته و خواست نشان دهد که بار مسوولیت این همه جنایات جاری در کشور برشانه های من نیست، در حالی که دولت فاسد و مافیایی افغانستان عامل همه بدبختی های ملت ما بوده و تنها کابل نیست که هر روز شاهد قتل و کشتار بی گناهان می باشد، بلکه در ولایات مثل کندز، هلمند وغیره هر روز ده ها هموطن ما به خاک و خون کشیده می شوند.

زنان سنگسار میشوند، زنده سوختانده می شوند، بینی و گوش شان بریده می شود، سر شان از تن شان جدا می شود. ولی دولت مافیایی ع وغ طوری وانمود می کنند که آب از آب تکان نخورده است. آنان چنان فرومایه اند که جز به چانه زدن روی سهم فردی و گروهی شان برای بلعیدن قدرت بیشتر، به هیچ چیز دیگر فکر نمی کنند. کسانیکه کوچکترین دعوا های خود را به محکمه جان کری می برند، هرگز توانایی مدیریت دولت و حفظ امنیت را ندارند.

هموطنان عزیز، چنانچه بار ها گفته ایم؛ تنها راه نجات ازین همه فجایع در کشور، همبستگی و اتحاد مردم ماست که به دور از سمت بندی های لسانی، مذهبی، منطقوی و ... کنار هم بیاستیم و نگذاریم عزیزان مان هر روز قربانی زد و بند های جنایتکاران گردند.

تصاویر شهدا:

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۷سنبله ١۳٩۵ (۲۷ اگست ۲۰۱۶)

 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 13.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • داکتران.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • یمین.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • 14.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 7.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • selaman.jpg
 • Template.jpg
Send Image