سمیع الله ۱۸ ساله در ۴ سنبله ۱۳۹۵ در جریان حمله انتحاری به پوهنتون امریکایی در کابل به شهادت رسید. وی یک هفته قبل از حمله برای ادامه تحصیل در دوره لیسانس وارد پوهنتون امریکایی افغانستان شده بود. او تا صنف ۱۲ در لیسه موسیقی درس خواند و در کنار سایر آلات موسیقی به دلربا دسترسی کامل داشت.

مادر سمیع در یکی از شفاخانه‌های کابل نرس قابله است. او با چشمان پر اشک به نماینده انجمن دادخواهان افغان گفت:

«سمیع بچه زحمت‌کش بود زیاد در درس‌های خود تلاش می‌کرد. با اینکه وضعیت خوب اقتصادی نداشتیم ولی تلاش کردم که پسرانم تحصیل کنند.»

سه برادر و یک خواهر سمیع با مادر شان در یک محله فقیرنشین کابل با ماما خود یکجا زندگی می‌کنند. وی با وجودیکه کوچک‌ترین پسر خانواده بود اما در کنار تحصیل در یکی از شرکت‌های تجارتی کار می‌کرد تا فامیلش کمک اقتصادی نماید.

برادر سمیع با بی اعتماد زیادی با ما برخورد نمود و اظهار داشت که او به هیچ فرد و نهاد اعتماد ندارد. وی گفت:

«چون در طول این ۱۵ سال به نام شهدا هم دولت افغانستان و هم نهادهای خصوصی میلیون‌ها دالر گرفته و به جیب زدند. وقتی یک حادثه می‌شود برای بررسی آن دولت یک کمیته نمایشی جور می‌کند که هیچ نتیجه نمی‌دهد. هدف آنان فقط خاموش ساختن مردم و فامیل‌های شهدا می‌باشد و بس. حالی اگر دولت و یا امریکا به نام بردارم مکانی را نام گذاری کنند درد که ما از نبود او می کشیم دوا نمی‌شود. فقط خواست ما اینست که عاملین اصلی این قضایا گرفتار و محاکمه شوند.»

تصاویر تعداد دیگری از هموطنان ما که درین حمله ی وحشیانه جان دادند:

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۷سنبله ١۳٩۵ (۷ سپتامبر ۲۰۱۶)

 • 12.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • 7.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 14.jpg
 • اجمل.jpg
 • Template.jpg
 • یمین.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • 13.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • داکتران.jpg
 • selaman.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
Send Image