خانم نیک بخت یکی دیگر از قربانیان حادثه انتحاری بود که توسط داعش در مسجد امام زمان دشت برچی اتفاق افتاد، او در زمان شهادت ۶۵ سال داشت.

به تاریخ ۲۸ میزان ۱۳۹۶، ساعت ۶ شام وقتی مردم برای ادای نماز به داخل مسجد رفته بودند، به گفته شاهدان عینی یک مرد داخل مسجد شده و کنار یکی از پایه های مسجد ایستاد. زمانیکه مردم نماز شام را تمام کرده و اکثر هنوز در داخل مسجد بودند، فرد انتحاری خود را انفجار داد. درین حادثه ۷۰ نفر کشته شده و بیش از ۸۰ نفر زخمی گردیدند.

برات علی فرزند خانم نیک بخت به گزارشگر انجمن چنین گفت:

مادرم درین حادثه شهید شده و دختر ۱۳ ساله ام زخمی شد. مادرم هفت فرزند دارد؛ سه دختر و چهارپسر، همه ازدواج کرده ایم، ولی با مشکلات زیاد زندگی خود را پیش می بریم.

هفت ماه قبل از مادرم، پدرم مریض بود و فوت نمود. دلیل مرگ اش این بود که ما نتوانستیم تداوی او را به صورت درست انجام دهیم، چون پول نداشتیم. این دولت فقط به فکر جمع کردن پول به جیب خود هستند و ما مردم بیچاره را می کشند.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۱۱ حمل ۱۳۹۷ – ۳۱ مارچ ۲۰۱۸

عکس تعداد از شهدایی مسجد امام زمان

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

مسجد امام زمان درشت برچی

انجمن اجتماعی دادخواهان

انجمن اجتماعی دادخواهان از روز جهانی حقوق بشر تجلیل نمود

مسجد امام زمان درشت برچی

 • صادق یاری.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • Template.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • قابله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • 7.jpg
 • selaman.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • 12.jpg
 • یمین.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
Send Image