پدر سید احمد رشید علوی

به تاریخ ۲ ثور ۱۳۹۷ حمله انتحاری که مرکز ثبت احوال نفوس واقع در دشت برچی رخ داد تعداد بیشماری از هموطنان بی دفاع ما کشته و زخمی شدند. طبق معمول یکی از گروه های جنایتکار باید مسوول این حادثه می بود که اینبار داعش مسوولیت آن را به عهده گرفت.

به گفته شاهدان عینی، در این حمله بیشتر از ۱۰۰ نفر کشته و ۱۵۰ نفر زخمی شده اند.

شهدا سید احمد رشید علوی

سید احمد رشید علوی ۱۵ ساله فرزند سید محمد علومی یکی از شهدای این حادثه می باشد.

پدر شهید سید احمد در گفتگو با گزارشگر انجمن آنروز را اینگونه بخاطر می آورد:

«وقتی مرکز ثبت احوال نفوس به خاطر توزیع تذکره در بین خانه های رهایشی ما مردم ایجاد شد. از ناحیه شش و سیزده برای گرفتن تذکره به این مرکز می آمدند، هر روز تعداد متقاصی زیاد شده می رفت، هیچ کسی برای تامین امنیت این مرکز نبود. یکی دو روز قبل از حادثه مردم منطقه متوجه این موضوع شدند، که بودن این مرکز باعث خطر برای ما مردم محل است. نماینده های منطقه ما نزد حوزه امنیتی رفتند و تشویش خود را با آنان در میان گذاشتند. آنان فقط دو پولیس را برای گرفتن امنیت فرستادند.

تعداد مراجعین در روز انتحار بسیار زیاد شده بود، چون یک روز قبل برای تعداد از مراجعین گفته شده بود که فورم های مربوط تذکره تمام شده، که حتا بعضی از مردم می گویند که این افراد شاید با فرد انتحار کننده شریک بوده باشند. به این خاطر به مردم فورم ندادند که تعداد کشته شده ها زیاد شود.

حوالی ساعت ۱۰ صبح بود، من با پسرم سیداحمد و برادر زاده ام به طرف دکان برادرم که در پهلوی همین مرکز بود می رفتیم، من قبل از پسر و برادر زاده ام به دکان رسیدم. برادر زاده ام دوباره به خانه برگشته که در این جریان انفجار صورت گرفت. همه جا تاریک شد، بعد از چند دقیقه متوجه شدم که پسرم و برادر زاده ام نیست، از دکان بیرون شدم، دیدم همه سرک را مرده و زخمی گرفته، هیچ کسی نبود که کمک کند. چون یکی از علت هایش این است که مردم می ترسند که اگر به کمک برویم ممکن انفجار دیگر صورت بگیرد.

من در بین مرده ها و زخمی ها پسرم و برادر زاده ام را می پالیدم که جسد بی جان پسرم را پیدا کردم، از قسمت سر ضربه دیده بود.

بالاخره یکی از همسایه موتر خود را کشیده و ما را کمک کرد. که پسرم را تا شفاخانه مولاعلی برسانیم. داکتران برایم گفتند که پسرات زنده نیست.

از هیچ فردی که در روی سرک افتاده بود صدا نمی آمد ، تعدادی زیادی کشته شده بودند.»

پدر شهید سید احمد با چهره نا امید افزود:

« تا زمانی که ما مردم متحد نشویم و جلو این بدبحتی ها را نگیرم هیچ کشوری و یا فردی ما را نجات نمی دهد. دولت مثل یک شهروند عادی همیشه برای هر خانواده شهید تسلیت می گوید و بس، دست رو دست نشسته و ریختن خون جوانان ما را تماشا می کنند. اگر ما مردم خود کاری انجام ندهیم هر روز سید احمد های بیشتر به شهادت می رسند و فامیل های زیادی را به ماتم عزیزان شان می نشانند.»

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان
۲۹ ثور ۱۳۹۷ – ۱۹ می ۲۰۱۷

شهدایی دشت برچی

شهدایی دشت برچی

شهدایی دشت برچی

شهدایی دشت برچی

شهدایی دشت برچی

 • 13.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • 12.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • اجمل.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • یمین.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • داکتران.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • selaman.jpg
 • صادق یاری.jpg
Send Image