نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان

«انجمن دادخواهان افغان» در همکاری با جمعی از خانواده های قربانیان در ده دسمبر، به مناسبت «روز جهانی حقوق بشر» نمایشگاه خیابانی عکس را در پارک شهر نو کابل برگزار کرد. در این نمایشگاه حدود هشت هزارعکس از قربانیان چهار دهه جنگ و جنایت در افغانستان به نمایش گذاشته شد.

نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان

این نمایشگاه برای یک روز از ساعت 8 صبح الی 5 عصر ادامه داشت که تعدادی زیادی از مردم شهر کابل از آن بازدید نموده و استقبال گرم کردند. بعضی از بازدیدکنندگان عکس های دوستان و عزیزان خود را در جمع عکس قربانیان می دیدند و با چشمان اشکبار از چگونگی ناپدید شدن و یا شهادت آنان به دیگران می گفتند.

هدف «انجمن دادخواهان افغان» از برگزاری این برنامه بلند کردن صدا قربانیان و افشای جنایات است که در چهل سال اخیر در افغانستان اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد، بود.

نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
نمایشگاه عکس انجمن احتماعی دادخواهان افغان
 • شهید ساحل.jpg
 • selaman.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • قابله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • داکتران.jpg
 • Template.jpg
 • 7.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • یمین.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • اجمل.jpg
 • 14.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
Send Image