از تاریخ اول الی سوم عقرب ۱۳۸۷ (۲۰ الی ۲۲ اکتوبر ۲۰۰۸) محکمه اسدالله سروریجلاد اگسا در کابل برگزار شد. اسدالله سروری در زمان حکومت نورمحمد تره‌کی رییس سازمان استخباراتی آن دور، اگسا، بود. تحت رهبری وی هزاران تن از روشنفکر و مردم عام زندانی و شکنجه و بدون محکمه و جرمی سر به نیست شدند. حدود دو سال قبل سروری در محکمه جرایم داخلی و خارجی مربوط محکمه ابتداییه محاکمه شد و به اعدام محکوم گردید. بعداً به دلایل نامعلوم و احتمالا ساخت و پاخت‌های پس پرده دوسیه سروری از محکمه متذکره به محکمه استناف نظامی منتقل شد.

به تاریخ اول عقرب ۱۳۸۷ محکمه استناف نظامی می‌خواست بدون سر وصدا و به صورت غیرعلنی محکمه نهایی وی را آغاز نماید ولی خوشبختانه نماینده‌ی «انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» و جمعی از قربانیان از آن اطلاع یافته و موفق به شرکت در روز دوم و سوم محکمه گردیدند تا فریاد شان را بلند نمایند. وقتی یکی از کارمندان باصلاحیت محکمه متوجه کمبود شرکت کنندگان شد به زیردستانش دستور داد تا کارمندان بخش‌های دیگر محکمه حضور یابند و چوکی‌ها را پر کنند تا در تلویزیون‌ها جریان پرمضحکه محاکمه عادی جلوه کند!

بعد از سه روز، محکمه استناف نظامی، سروری را به جرم توطئه علیه دولت اسلامی افغانستان در سال ۱۳۷۱ و جنایاتش در زمان ریاست اگسا به 19 سال حبس محکوم نمود و این درحالی بود که همزمان پرویز کامبخش که هیچ جرمی جز آزادیخواهی ندارد به بیست سال حبس محکوم شد و چندی قبل یک هموطن معصوم ما را به جرم دزدیدن یک بوجی آرد در کابل محکمه علنی کردند. مقایسه این سه دوسیه به خودی خود میزان بی‌عدالتی و دست بالای جنایتکاران در محاکم کشور را به اثبات می‌رساند.

اینگونه برخوردها در برابر جنایتکاران پلید و نصب شان در پست‌های مهم دولتی باعث شده که جنایات فجیع همچنان تداوم یابند و مردم ما همچنان در جو بدامنی، فساد و ستمگری بسر برند.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» این نوع محاکمات فرمایشی و مسخره را محکوم می‌کند و از تمامی بازماندگان قربانیان دست میهنفروشان خلقی و پرچمی، ستمکاران تنظیمی و بربرهای طالبی تقاضا دارد که صدای پردرد شان را بلند کنند و اجازه ندهند که بر خون‌های پاک عزیزان شان به این صورت بی‌شرمانه توهین صورت گیرد.

با پیوستن با انجمن و یا ارائه شواهد و اسنادی از جنایات ستمکاران و خاینان سه دهه اخیر، می‌توانید ما را در تلاش‌های ما به خاطر به محاکمه کشانیدن عوامل نگونبختی‌های وطن ما یاری رسانید.

انحمن اجتماعی دادخواهان افغان
۶ عقرب ۱۳۸۷ (۲۷ اکتوبر ۲۰۰۸)

 • 7.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • Template.jpg
 • اجمل.jpg
 • 14.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • داکتران.jpg
 • 12.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • قابله.jpg
 • selaman.jpg
 • 13.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • یمین.jpg
Send Image