قتل عام مردم کرهاله کنر در ۳۱ حمل ۱۳۵۸

در ۳۱ حمل ۱۳۵۸ مردم کنر شاهد قتل و کشتار بیرحمانه باشندگان کرهاله بوسیله روس ها و نوکران شان بودند. کودتاچیان که مست پیروزی خود بودند، جز خود و حلقه های محدود اطراف شان حاضر به پذیرش کسی دیگر نبوده و هر صدای مخالف را از دم تیغ می کشیدند. آنان میخواستند با توسل به این نوع قساوت حاکمیت ننگین شان را تداوم بخشند.

شهنواز تنی، صادق عالمیار، شهنواز شهوانی، سپین جان لالهند و چندین نوکر فرومایه روس‌ها از مجریان اصلی این قتل عام به حساب می‌آیند. آنان نه تنها خود را در مقابل جنایات انجام یافته مسوول نمیدانند، بلکه اکثر شان آزادانه زندگی می کنند. تنها از این میان صادق عالمیار سال گذشته در هالند دستگیر شده و قضیه اش تحت بررسی پولیس هالند قرار دارد.

لیست جنایات نوکران خلقی و پرچمی روس طولانی بوده و تنها به قتل عام کرهاله خلاصه نمی‌شود، آنان طی۱۴ سال حاکمیت خونین شان هزاران انسان مبارز و آزادیخواه وطن را نابود کردند، قتل عام ۲۴۰۰۰ نفر در قیام ۲۴ حوت هرات، تیرباران ده‌ها هزار نفر در پولیگون های مخوف پلچرخی که لیست فقط ۵۰۰۰ تن از قربانیان آن منتشر شد، بمبارمان قریه‌های افغانستان، کشت میلیونها ماین در سراسر کشور که هنوز قربانی می‌گیرند و... پیامد شوم غلامان روس بود که ملت ما تا کنون از شر آن خلاصی ندارد.

پس از سرنگونی حکومت دست نشانده روس،‌تنظیم های ساخت پاکستان و ایران به جان مردم ما افتاده و به فرمان اربابان شان سیاه ترین روز های تاریخ کشور را رقم زدند. چپاول داشته های مادی و معنوی، دست درازی به عصمت زنان، کشتار بیش از ۶۵۰۰۰ انسان تنها در کابل و صد ها جنایت دیگر بخشی از کارنامه های آنان را طی چند سال حاکمیت شان تشکیل میدهد. ظهور لشکر توحش و جهالت پیشه طالبی بخش دیگر از برنامه های غرب برای افغانستان بود. طالبان به کمک مالی امریکا، انگلیس، عربستان سعودی و پاکستان به میان آمدند تا پا در رکاب خلف تنظیمی خود گذاشته و ارزش های باقیمانده را نابود سازند. در حاکمیت ۱۴ ساله ی زیر سایه امریکا نیز مردم ما گونه های مختلف جنایت را تجربه کردند؛ از بمباردمان خانه ها گرفته تا گسترش نا امنی، افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر، نصب جنایتکاران و ناقضین حقوق بشر در قدرت و ده ها مورد دیگر جز دستاورد های پس از طالبان به حساب می آیند.

امروز قاتلان اصلی مردم کرهاله در بلندترین پست‌های امنیتی شرکت سهامی ع و غ نصب شده‌اند. حضور آنان در پرده های تلویزیون زخم بازماندگان شهدا در کرهاله، هرات، کابل و تمام افغانستان را تازه می‌کند. اما فریاد های دادخواهانه مردم ما بی‌پاسخ نخواهد ماند، دستگیری صادق عالمیار که به همت تلاش های هموطنان ما صورت گرفت یک دستاورد بزرگ بوده که میتواند سر آغازی باشد برای به محاکمه کشاندن سایر قاتلان مردم کرهاله و تمام جلادانی که طی چهار دهه اخیر دست به جنایت زده اند.

انجمن اجتماعی دادخواهان افغان از تاسیس اش در سال ۲۰۰۷ تا اکنون طی هر اکسیون خود، خواست برحق و پردرد بازماندگان قربانیان را فریاد نموده است و تا آخر در کنار مردم رنجدیده و ستمکش ما قرار داشته برای اجرای عدالت با قبول هر ریسک پافشاری خواهد کرد.

متحد شویم تا صدای ما رساتر و نافذتر گردد!

انحمن اجتماعی دادخواهان افغان
۳۱ حمل ۱۳۹۵ (۱۹ اپریل ۲۰۱۶)

 • selaman.jpg
 • شهید عبدالستار کلکانی 1.jpg
 • 7.jpg
 • setayes_killed_in_iran.jpg2.jpg
 • 13.jpg
 • شهید محمد نبی سفید چهره.jpg
 • 14.jpg
 • قابله.jpg
 • داوود سرمد.jpg
 • شهید راضیه وزارت دفاع jpg.jpg
 • داکتران.jpg
 • 12.jpg
 • شهید احسان الله.jpg
 • یمین.jpg
 • اجمل.jpg
 • صادق یاری.jpg
 • شهید ساحل.jpg
 • Template.jpg
 • afghan_kids_killed_by_usa_in_kunar_7_april_2013.jpg
Send Image